Årets fagseminar, Riktig legemiddelbruk, arrangeres på Rica Hell hotel ved Værnes/Stjørdal mandag 6. og tirsdag 7. november. Mandagen har to hovedoverskrifter: Bivirkninger av legemidler og Alternativ medisin. Tirsdagen er i sin helhet viet Hjerte- og karmedisin.

Kurset er godkjent som tellende for legespesialitetene
Almennmedisin emnekurs/klinisk emnekurs: 15 timer
Klinisk farmakologi valgfritt kurs: 15 timer
Blodsykdommer valgfritt kurs: 15 timer
Indremedisin valgfritt kurs: 15 timer
Geriatri valgfritt kurs: 15 timer
Hjertesykdommer – søkt og venter på godkjenning per 22. september 2006.

Hele programmet kan leses under Kontakt&info->RELIS Midt-Norge->Fagseminar
På den samme siden finnes også priser for deltagelse med og uten overnatting, og man kan laste ned eller skrive ut påmeldingsskjema som må sendes per post eller faks til angitt adresse på skjemaet. Påmeldingsfristen er 24. oktober.

Velkommen!