Kurset (L-26903) er godkjent for følgende spesialiteter:
 • ALLMENNMEDISIN (emnekurs/valgfritt kurs, 16 timer)
 • PSYKIATRI (valgfritt kurs, 16 timer)
 • GERIATRI (valgfritt kurs, 16 timer)
 • FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING (valgfritt kurs, 16 timer)
 • INDREMEDISIN (valgfritt kurs, 16 timer)
 • BARNESYKDOMMER (valgfritt kurs, 16 timer)
 • ØYESYKDOMMER (valgfritt kurs, 16 timer)
 • SAMFUNNSMEDISIN (valgfritt kurs, 16 timer)
 • ØRE-NESE-HALSSYKDOMMER (valgfritt kurs, 16 timer)
 • ARBEIDSMEDISIN (valgfritt kurs, 16 timer)
 • KJEVEKIRURGI OG MUNNHULESYKDOMMER (valgfritt kurs, 16 timer)
 • ANESTESIOLOGI (valgfritt kurs, 15 timer)

 

Program:

Mandag 5. november

Klokken:
Program (Møteleder: Olav Spigset)
08:15-08:45
Kaffe og registrering
08:45-09:00
Innledning og velkommen ved Olav Spigset
09:00-10:00
Vanedannende legemidler – et helseproblem?
Forskningsdirektør/Professor dr. med. Jørgen Bramness, 
Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo.
10:00-10:15
Pause
10:15-10:45
Kort reise i veilederen om vanedannende legemidler – hva har man tenkt
Overlege, spes. klinisk farmakologi og allm.medisin Roar Dyrkorn, 
Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge.
10:45-11:15
Benzodiazepinbruk i norske psykiatriske institusjoner
Overlege, spes. klinisk farmakologi Andreas Westin, 
Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge.
11:15-12:00
Bruk av vanedannende legemidler i geriatrien
Overlege Ingvild Saltvedt,
Geriatrisk avdeling, St. Olavs Hospital.
12:00-13:00
Lunsj
13:00-13:30
Strykekvartett
13:30-14:00
Nye misbrukslegemidler
Overlege, spes. klinisk farmakologi Andreas Westin, 
Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge.
14:00-14:45
Vanedannende legemidler ved kroniske ikke-maligne smerter
Professor dr. med. Petter Borchgrevink, 
Avdeling for smerte og sammensatte lidelser, St. Olavs Hospital.
14:45-15:15
Trygderefusjon av vanedannende legemidler – punkt-71
Overlege, spes. klinisk farmakologi Arne Helland, 
Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge.
15:15-15:30
Pause
15:30-16:15
Vanedannende legemidler og bilkjøring
Professor dr. med. Jørg Mørland,
Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning, Nasjonalt folkehelseinstitutt.
16:15-17:00
Legen som hjelper/pusher – er retningslinjene problematiske for å drive god klinisk praksis?
Allmennpraktiker Harald Sundby,
Kalvskinnet legesenter.
17:00-17:15
Diskusjon og avslutning av dagen
19:30
Middag

Tirsdag 6. november

Klokken  Program (Møteleder: Roar Dyrkorn)
09:00-10:00
Nedtrapping av vanedannede legemidler og møtet med den vanskelige pasienten
Overlege, spes. psykiatri Svein Skjøtskift, 
Rusmedisinsk team, Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus.
10:00-10:20
Pause og utsjekking
10:20-11:05
Er det en menneskerett å kjøre bil? – erfaringer fra Møre og Romsdal
Assisterende fylkeslege Cato Innerdal, Møre og Romsdal.
11:05-11:30

Horntrio v/ Spigset

11:30-12:15
Ikke-medikamentelle tiltak ved angst/fobi
Psykologspesialist/teamkoordinator Svein Haseth,
St. Olavs Hospital, avd. Østmarka.
12:15-13:15
Lunsj
13:15-14:00
Ikke-medikamentelle tiltak ved søvnproblemer 
Psykolog Håvard Kallestad,
St. Olavs Hospital, avd. Østmarka.
14:00-14:45
Medikamentell behandling av alkoholabstinens – hva fungerer best?
Overlege, spes. Psykiatri Svein Skjøtskift, 
Rusmedisinsk team, Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus.
14:45-15:00
Pause

15:00-15:45
Graviditet, amming og vanedannende legemidler – er det noen risiko for barnet?
Overlege/professor Olav Spigset, 
Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge.
15:45-16:15
Hva gjør man når man kommer hjem etter kurset?
– en oppsummering av problemene og løsningene for vanedannende legemidler

Overlege, spes. klinisk farmakologi og allm.medisin Roar Dyrkorn, 
Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge.
16:15-16:30
Diskusjon og avslutning