Det er ikke flere ledige plasser på kurset.
På grunn av stor pågang de senere år utvider vi antall kursplasser fra neste år.

Fagseminar om kardiovaskulær sykdom og risiko.

RELIS Midt-Norge arrangerer i år fagseminar den 7. og 8. november på Rica Nidelven Hotel i Trondheim. Tema i år er:

 

Kardiovaskulær sykdom og risiko: hva skal behandles og hvordan?

 Fullstendig program, invitasjon samt informasjon om påmelding finnes her (PDF).

 

Mandag 7. november
(Møteleder: Olav Spigset) 

08:45-09:15 
Kaffe og registrering (Ta med kvittering for innbetalt kursavgift)

09:15-09:30
Innledning og velkommen
 
Tema: Kardiovaskulær sykdom og risiko: Hva skal behandles - og hvordan?

09:30-10:30       
Blodtrykksbehandling – diagnose, aksjonsgrenser og preparatvalg
Seksjonsoverlege Rune Mo, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital

10:30-10:45
Pause

10:45-11:45      
Hjertesviktbehandling – diagnose, aksjonsgrenser og preparatvalg
Seksjonsoverlege Rune Mo, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital

11:45-12:45       
Legemiddelbehandling ved rytmeforstyrrelse
Overlege Jan Pål Loennechen, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital

12:45-13:45      
Lunsj

13:45-14:00      
Musikalsk innslag v/ Lars Slørdal

14:00-15:00      
Antitrombotisk behandling ved hjerte-karsykdom
Klinikksjef Rune Wiseth, Klinikk for hjertemedisin. St. Olavs Hospital

15:00-15:45      
Interaksjoner med kardiovaskulære legemidler
Professor Olav Spigset, NTNU/Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge

15:45-16:00
Pause

16:00-16:30      
Kardiotoksiske legemidler
Professor Lars Slørdal, NTNU/Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge

16:30-17:15     
Når skal man avslutte profylaktisk behandling med kardiovaskulære legemidler?
Avdelingsoverlege Olav Sletvold, Avdeling for geriatri, St. Olavs Hospital

17:15-17:45      
Den helbredende samtalen
 
Førsteamanuensis Linn Getz, Allmennmedisinsk forskningsenhet, NTNU og Landspitali Universitetssykehus, Reykjavik

17:45-18:00      
Diskusjon og avslutning

19:30                 
Middag på Rica Nidelven


Tirsdag 8. november
(Møteleder: Lars Slørdal)
 
Tema: Kardiovaskulær sykdom og risiko: Hva skal behandles - og hvordan?

09:00-10:00      
Medikamentell slagbehandling – fra hjem til sykehus og hjem igjen
Overlege Bent Indredavik, Avdeling for hjerneslag, St. Olavs Hospital

10:00-10:30      
Pause og utsjekking

10:30-11:30      
Statiner – får de riktige pasientene behandling?
Avdelingsoverlege Steinar Madsen, Statens legemiddelverk

11:30-12:15      
Forebygging av hjerte/karsykdommer i klinisk praksis: Tenke det, ønske det, ville det med - men gjøre det…?       
Halfdan Petursson, Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

12:15-12:30      
Musikalsk innslag v/ familien Spigset

12:30-13:30      
Lunsj

13:30-14:00      
Polypillen – en alternativ måte å tenke risikointervensjon på?
Professor Lars Slørdal, NTNU/Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge 

14:00-15:00      
Mellom eksistens og endotel – hvordan livserfaringer blir risikofaktorer
Førsteamanuensis Linn Getz, Allmennmedisinsk forskningsenhet, NTNU og Landspitali Universitetssykehus, Reykjavik

15:15-15:30      
Pause

15:30-16:00      
I hvor stor grad tar pasienten de legemidlene som legen forskriver?
Professor Olav Spigset, NTNU/Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital/RELIS Midt-Norge

16:00-16:15      
Diskusjon og avslutning