I samarbeid med Klinisk farmakologi ved UNN - Tromsø inviterer RELIS Nord-Norge til den siste av fem temakvelder som gjennomføres høsten 2013 / våren 2014. Tilbudet er primært rettet mot allmennpraktiserende leger, men leger fra andre fagfelt samt annet helsepersonell er også velkomne til å delta. Deltagelse på alle samlinger (5) er godkjent av Legeforeningen med til sammen 25 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i farmakologi til videre- og etterutdanningen. Deltagelse på 3 samlinger gir 15 kurspoeng. Deltagelse på 2 samlinger godkjennes som møteserie med 10 poeng.

Valg av tema er basert på aktuelle problemstillinger og henvendelser til RELIS. Det er ingen deltageravgift, men påmelding er nødvendig da det i forkant av hver temakveld vil bli sendt ut en kasuistikk som deltagerne skal forberede for en kort diskusjon og gjennomgang i plenum på temakvelden. Enkel servering (kaffe/te, frukt e.l).

Temakveld 5. 

18:00 - 18:05
Velkommen. Praktisk informasjon
18:05 – 18:50

Medikamentell behandling av epilepsi – kliniske aspekter
v/ Rolf Salvesen, Nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset Bodø
18:50 – 19:00
Kaffe/frukt
19:00 – 20:00

Cytokrom P450-systemet i klinisk praksis
v/Helge Refsum, Diakonhjemmet
20:10 – 20:30

Serumkonsentrasjonsmålinger som verktøy – muligheter og nytteverdi
v/ Georg Sager, Klinisk farmakologi UNN-Tromsø
20:30 – 20:40
Påfyll av kaffe/frukt
20:40 – 21:00

Gjennomgang av kasuistikk
V/Trude Giverhaug, RELIS Nord-Norge.

Tid og sted: onsdag 11.juni kl 18-21, Klinikkrom B (A2.534), UNN-Tromsø. 
Påmelding: på e-post til [email protected], eller telefon 776 45890, senest 9. juni. Påmeldte fra tidligere temakvelder trenger ikke sende ny påmelding. 
Kurset er gratis. Dette er siste temakveld i denne rekken. Takk til alle som har deltatt!