I samarbeid med Seksjon for klinisk farmakologi ved Haukeland universitetssykehus inviterer RELIS Vest til møte to i vår andre møteserie med temakvelder. Valg av temaer er basert på aktuelle problemstillinger og henvendelser til RELIS Vest. Møteserien er godkjent av Legeforeningen med inntil 9 timer i forhold til videre- og etterutdanning i allmennmedisin. For å få tellende timer må man delta på minimum 6 timer i løpet av denne møteserien som består av 3 temakvelder à 3 timer. Tilbudet er primært rettet mot allmennpraktiserende leger, men leger fra andre fagfelt samt annet helsepersonell er også velkomne til å delta.

Naturmidler – pasientene bruker dem, er du forberedt?
Dette andre kveldsmøtet i møteserien holdes i Bergen tirsdag 20. september kl 18–21 og temaet er naturmidler. Fokus vil være på naturmidlers dokumentasjon og sikkerhetsvurdering, samt bivirkninger og interaksjoner av naturmidler. Foredragsholderne kommer fra RELIS i Trondheim, Oslo og Bergen og har alle interessert seg spesielt for dette området.

Foredragsholdere og program:
Cecilie Sogn Nergård, Cand.pharm., dr.scient., RELIS Sør-Øst, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus
• Naturmidler – effekt, sikkerhet og svindel

Pål-Didrik Hoff Roland, Cand.pharm., RELIS Midt-Norge, St. Olavs Hospital
• Hva vet vi om naturlige midler som Ginkgo biloba, rosenrot, melatonin og glukosamin?

Jan Schjøtt, Overlege, dr.med., RELIS Vest, Haukeland universitetssykehus
• Leverbivirkninger av naturmidler

Praktisk informasjon:
Tid:
Tirsdag 20. september kl 18-21 (uke 38).
Sted: 3. etg Sentralblokken, Birkhaugsalen rom D-303, Haukeland universitetssykehus, Bergen.
Påmelding: [email protected] eller til tlf. 55 97 53 60
Pris: Gratis