RELIS Sør-Øst og Seksjon for Klinisk farmakologi/OUS arrangerte kurset ”Legemidler i en problemløsende hverdag” (Kurs nr L-26387) for femte år på rad.

På programmet stod blodtrykksbehandling, nye antikoagulantia, statiner og hjerneslag, biologiske legemidler og revmatoid artritt, samt korte presentasjoner om aktuelle tema som RELIS mottar henvendelser om.

Kurset var godkjent tellende for allmennmedisin, indremedisin, geriatri og klinisk farmakologi (alle: valgfritt kurs, 6 timer).

Program

09:00-09:30 Registrering og kaffe/te, rundstykker
09:30-09:35 Velkommen
Seksjonsleder Tone Westergren, RELIS Sør-Øst
09:35-10:50
Hjerte-karsykdommer og medikamentell behandling
09:35-10:20
Blodtrykksbehandling – diagnose, aksjonsgrenser og preparatvalg 
Seksjonsoverlege Rune Mo, St. Olavs Hospital
10:20-10:50
Kolesterolnivå, statiner og hjerneslag
Seksjonsoverlege Odd Brørs, OUS-Ullevål
10:50-11:10
Kaffe/te
11:10-12:30
Hjerte-karsykdommer og medikamentell behandling, forts.
11:10-11:50
• Nye antikoagulantia – indikasjon og virkningsmekanisme
Avdelingsoverlege Per Morten Sandset, OUS Ullevål
11:50-12:30
Når kan og bør nye antikoagulantia erstatte warfarin?
Hva sier klinisk dokumentasjon?

Avdelingsoverlege Steinar Madsen, Statens legemiddelverk
12:30-13:30
Lunsj
13:30-14:30
Immunologiske sykdommer og behandling
13:30-14:15
Hva bør fastlegen vite om biologiske legemidler til RA-pasienter?
Overlege Guro Løvik Goll, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo
14:15-14.30
Risiko ved langtidsbruk av biologiske legemidler
Hanne Stenberg-Nilsen, RELIS Sør-Øst
14:30-14:45
Kaffe/te
14:45-15:45
Hot topics - Presentasjon og diskusjon om aktuelle tema

Naturmidler – Pasientene bruker dem, er legene forberedt?
Cecilie Sogn Nergård, RELIS Sør-Øst

Protonpumpehemmere – venn eller fiende?
Kirsten Myhr, RELIS Sør-Øst

Når legemidler plutselig forsvinner!
Per Wiik Johansen, Seksjonsoverlege, OUS-Rikshospitalet

Hva gjør fastlegen når (es)citalopram blir kontraindisert?
Tone Westergren, RELIS Sør-Øst
15:45-16:00
Oppsummering, evaluering og avslutning