Kursets læringsmål er praktisk kunnskap om viktige behandlingsprinsipper og vurdering av legemidlers effekt, bivirkninger og interaksjoner. Målgruppen for kurset er leger i primærhelsetrjenesten og farmasøyter (cand. pharm/master i farmasi). Tidligere tilsvarende kurs har vist at felles kurs og oppgaveløsing for leger og farmasøyter gir stor læringseffekt. RELIS-ansatte deltar både som foredragsholdere og i kurskomitéen!

For nærmere opplysninger, program og påmelding, se her.