Mål for kurset er å gi praktisk kunnskap om viktige behandlingsprinsipper samt vurdere legemidlers effekt, bivirkninger og mulige interaksjoner.

Målgruppene er leger i primærhelsestjenesten og farmasøyter (Master i farmasi/Cand.pharm).

Kurset er godkjent av Legers videre- og etterutdanning som etter-/videreutdanningskurs for flere spesialiteter.

Detaljer om godkjenning innen legers videre- og etterutdanning, kursprogram og påmelding finnes på Legeforeningens hjemmesider, kurs nr. O-23971.