RELIS Midt-Norges fagseminar Riktig legemiddelbruk avholdes for 9. gang mandag 10. og tirsdag 11. november 2008 på Rica Hell hotel ved Værnes som i fjor. Mandagen er i år viet til atopi, allergi, astma og KOLS, mens tirsdagen tar for seg interaksjoner, bivirkninger, postmenopausal østrogenterapi og depresjonsbehandling.

Fagseminaret er i år godkjent som 15 poeng/timer for følgene legespesialiteter:
Allmennmedisin (emnekurs/klinisk emnekurs i klinisk farmakoterapi)
Klinisk farmakologi (valgfritt kurs)
Indremedisin (valgfritt kurs)
Lungesykdommer (valgfritt kurs)
Kurset er godkjent som 10 poeng/timer tellende for legespesialiteten
Geriatri (valgfritt kurs)

Hele programmet kan leses under Kontakt&info->RELIS Midt-Norge->Fagseminar (www.relis.no/fagseminar)
På den samme siden finnes også priser for deltagelse med og uten overnatting, og man kan laste ned eller skrive ut påmeldingsskjema som må sendes per post eller faks til angitt adresse på skjemaet. Det er fremdeles ledige plasser - ta gjerne kontakt med RELIS Midt.-Norge dersom du har spørsmål i forbindelse med fagseminaret.

Velkommen!