RELIS (Sør og Øst) arrangerer 18. mars 2009 fagseminaret 'Legemidler i en problemløsende hverdag'. Seminaret holdes i Store auditorium på Rikshospitalet.

Seminaret er godkjent som valgfritt kurs (6t) for spesialitetene allmennmedisin, indremedisin og klinisk farmakologi. Den primære målgruppen er allmennpraktiserende leger.

I år er det nytt program. Temaene er livsstilssykdommer, hodepine og seponering.

For mer informasjon om program og påmelding les videre under Kontakt&Info->RELIS Sør ->Fagseminar.

For påmelding gjelder prinsippet 'Førstemann til mølla'.

Vel møtt.