Legemidler inneholder hjelpestoffer som på ulike måter bidrar til riktig bruk og virkning. Ideelt sett skal hjelpestoffer ikke ha egen virkning og heller ikke bivirkninger. Mengdene som tilsettes er vanligvis små og hjelpestoffer i medisin er ofte godkjent også for bruk i matvarer eller de forekommer naturlig i mat (1). Det er derfor svært sjelden at personer reagerer på hjelpestoffer i legemidler. Her omtales noen meldinger fra 2014 der hjelpestoff likevel er mistenkt som årsak til ulike bivirkninger.

I to meldinger var allergiske reaksjoner mistenkt utløst av soyalecitin i drasjeringen (ytterbelegget på tabletten) av blodtrykksmedisinene valsartan og valsartan/hydroklortiazid. Det ble blant annet meldt om hevelse i tunge og svelg, smerte i svelg, utslett og pustevansker. Soyalecitin kan inneholde spor av soyaprotein som igjen kan gi allergiske reaksjoner. Det er imidlertid snakk om svært små mengder og det er ikke vanlig å fraråde inntak av næringsmidler med soyalecitin for soyaallergikere (2). Personer som er hyperallergiske kan imidlertid tenkes å reagere på innhold av soyalecitin. Allergi mot peanøtter gir økt risiko for kryssreaktivitet med soya og de to aktuelle legemidlene frarådes derfor til pasienter med overfølsomhet for soya eller peanøtter. I de to meldingene hadde ingen av pasientene kjent soya- eller peanøttallergi. Det gikk bra med begge og det var ikke behov for sykehusinnleggelse.

En annen melding gjaldt et bytte mellom to likeverdige preparater med mirtazapin, som brukes mot depresjon. Begge ble gitt som smeltetabletter, men inneholdt ulike hjelpestoffer. Få dager etter byttet mellom preparatene, fikk pasienten kvelningsfornemmelse, pustevansker, nummenhet og følelse av hevelse i svelget kort tid etter inntak av smeltetabletten. Symptomene gikk raskt over og det ble vurdert som sannsynlig at bivirkningene skyldes forskjeller i hjelpestoffer mellom preparatene.

Les mer i Bivirkningsårsrapport 2014 og bruk meldeskjema for mistenkte bivirkninger for rapportering av alvorlige eller nye bivirkninger.