Antiepileptikumet Trobalt (retigabin) settes på overvåkingslisten fordi det er et nytt virkestoff og alle uventede bivirkninger bør derfor meldes. Bivirkninger man bør være spesielt oppmerksom på er forlenget QT-intervall og hjertearytmier.

I gruppen Biologiske inflammasjonsdempende og immunsupprimerende legemidler, inkluderes nå et nytt humant monoklonalt antistoff. Benlysta settes på overvåkingslisten fordi det, som de andre midlene i gruppen ”Antineoplastiske og immunmodulerende legemidler”, er mulighet for bivirkninger som progressiv multifokal leukoencefalopati (PML), kreftsykdom, aktivering av immunologiske sykdommer og hjerte- og karbivirkninger.

Xgeva (denosumab) er et monoklonalt antistoff som brukes til forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos voksne med benmetastaser fra solide tumorer. Xgeva har samme virkestoff som osteoporosemidlet Prolia som allerede står på overvåkningslisten. Bivirkninger man må være spesielt oppmerksom på er benvevsdød (osteonekrose, særlig i kjeven), hjerte- og karbivirkninger, kreftsykdom og infeksjoner.

 

Les mer om overvåkingslisten her. Meldeskjema for bivirkninger finner du her.