Tidligere har det vært rapportert enkelttilfeller av nyreskade ved bruk av orlistat, og i den godkjente norske preparatomtalen er oksalatnefropati angitt som en mulig bivirkning med ukjent frekvens (1).

Det nye er at kanadiske forskere har gjennomgått et materiale med ca 950 pasienter. Der fant de at 18 pasienter (2%) hadde fått nyresten i løpet av det første året de ble behandlet med orlistat, mens bare fem pasienter hadde hatt nyresten i løpet av det siste året før de begynte å bruke orlistat. Forskerne mener disse funnene støtter tidligere rapporterte enkelttilfeller, og at bruk av orlistat kan være en mulig årsak til akutt nyreskade (2).

Det skal også finnes rapporter om akutt pankreatitt og nyresten i amerikanske legemiddelmyndigheters (FDA) bivirkningsdata (3).

I Norge er det så langt ikke rapportert tilfeller av nyresten eller pankreatitt, men det er enkelte rapporter om andre bivirkninger i nyrer og urinveier (nyresvikt, enurese, proteinuri og misfarging av urin) i forbindelse med bruk av orlistat (4).

Helsepersonell oppfordres til å være oppmerksom på denne typen bivirkninger og melde eventuelle mistenkte tilfeller til RELIS. Meldeskjema for helsepersonell og veiledning for utfylling finner du på www.relis.no/meldeskjema