Spørsmål 
En sykepleier har oppfølging av hepatitt C pasienter og ønsker informasjon om hodepine som bivirkning av behandlingen med PegIntron og Rebetol og hvordan dette kan håndteres.
 
Svar 
Hodepine og influensaliknende symptomer
Hodepine er en svært vanlig bivirkning (større enn eller lik 10 %) av både peginterferon og ribavirin, mens migrene er en vanlig bivirkning (1-10 %) (1). Ved kombinasjonsterapi er det rapportert om at 62 % av pasientene har fått hodepine (2). Migrene er rapportert hos mindre enn to prosent av pasienter som får kombinasjonsbehandling. Migrenen syntes å være knyttet opp mot ribavirin, da symptomene gikk over da ribavirin ble seponert eller dosen ble redusert (3, 4). Vi har ikke funnet ytterligere informasjon om type hodepine som følge av behandling med peginterferon og/eller ribavirin.

De vanligste bivirkningene ved peginterferon- og ribivarinbehandling er såkalte influensaliknende symptomer (muskel- og leddsmerter, hodepine, feber, frysninger, slapphet, gastrointestinale symptomer) og sees hos over 80 prosent av pasientene (3-7). Influensaliknende symptomer oppstår vanligvis 6-8 timer etter oppstart av behandlingen og er mest fremtredende i de første 48 timene etter injeksjon, men inntrer hos noen pasienter først etter 24-48 timer (3, 7). Symptomene er verst etter de første injeksjonene og avtar vanligvis etter 1-6 ukers behandling, og forekommer fortsatt hos kun ti prosent av pasientene etter tredje behandlingsmåned (3-6).

Håndtering av influensaliknende symptomer og hodepine
Pasienter bør informeres om bivirkningene og forklares at symptomene vanligvis avtar ved fortsatt behandling (3). Forebyggende behandling med paracetamol (ett gram 30 minutter før injeksjon) kan redusere symptomene (3-5, 7). Paracetamoldosen bør ikke overskride to gram i døgnet (3, 7). Andre kilder sier at også NSAIDs kan benyttes, men at ibuprofen bør unngås hos pasienter med levercirrhose (6, 7). Økt væskeinntak, tilstrekkelig med søvn og lett til moderat trening kan også hjelpe mot symptomene (3, 5-7). Doseringsintervallet kan planlegges slik at injeksjonen gis før helger eller lettere arbeidsdager (5, 7). Injeksjoner kan for eksempel gis på fredager. De fleste vil da få symptomer på lørdag, men vil være bedre på mandag (6).

Konklusjon
Hodepine er en svært vanlig bivirkning av behandling med peginterferon og ribavirin, mens migrene er en vanlig bivirkning. Hodepine er vanligvis en del av såkalte influensaliknende symptomer etter injeksjon. Symptomene er verst i starten av behandlingen, men avtar vanligvis ved fortsatt behandling. Influensaliknende symptomer kan behandles og forebygges med paracetamol eventuelt NSAIDs, økt væskeinntak, tilstrekkelig søvn og lett til moderat trening. Tidspunkt for injeksjonene bør også planlegges ut fra pasientens livs- og arbeidssituasjon.