RELIS ønsker at flere interaksjoner meldes som bivirkninger. En bivirkning er en "skadelig eller utilsiktet virkning" og en interaksjon som fører til en skadelig eller utilsiktet virkning skal meldes på lik linje med andre bivirkninger. Altså skal det meldes ved mistanke om interaksjoner som har gitt reaksjoner med dødelig eller livstruende utfall, reaksjoner med varige alvorlige følger og om nye eller uventede reaksjoner har oppstått som følge av en interaksjon. Det er en ny reaksjon hvis den ikke er omtalt i preparatomtalen og en uventet reaksjon kan være uventet i forhold til for eksempel dosen som er gitt og til alvorlighetsgraden av reaksjonen.

Meld mistenkte interaksjoner som har gitt endringer i laboratorieverdier!
RELIS mottar en del meldinger på endring i INR ved ulike kombinasjoner av legemidler og naturmidler gitt sammen med warfarin. Dette gir oss en mulighet for å oppdage interaksjoner før de har gitt større konsekvenser med alvorlig blødning eller trombose. Det samme gjelder andre viktige endringer i laboratorieverdier (f.eks. legemiddelkonsentrasjon av litium, leverfunksjon, thyroidea, EKG osv). Vi oppfordrer derfor til å melde mistenkte endringer også før det fått alvorlige konsekvenser.

Link til meldeskjema finnes her.