Disulfiram og nikkelallergi
Det er rapportert om flere tilfeller hvor bruk av Antabus (disulfiram) har ført til ”recall-dermatitt” hos pasienter med kjent nikkelallergi (1-5). Disulfiram kan for eksempel utløse ”Baboon syndrom”(diffust erytem på rumpen, innsiden av øvre del av lårene og armhulene) hos pasienter med nikkelallergi (2). Disse reaksjonene forklares ved at disulfiram metaboliseres til dietylditiokarbamat, som er en potent nikkel-chelator. Eksponering for disulfiram kan dermed føre til mobilisering av nikkel fra deponier i kroppen, blant ved annet ved frigjøring av proteinbundet nikkel. Det er vist både økt serumkonsentrasjon og økt urinutskillelse av nikkel etter inntak av disulfiram, noe som kan forklare oppluss av nikkeldermatitt uten at det har vært noen ny nikkeleksponering. I flere av kasuistikkene gikk hudreaksjonene tilbake ved bruk av glukokortikoider og/eller antihistaminer til tross for fortsatt bruk eller reoppstart med disulfiram (1-5).

Disulfiram og allergi mot gummiprodukter
Disulfiram og lignende kjemiske forbindelser (tiuramer) brukes i produksjonen av gummi, og det er rapportert om kryssallergi hos flere pasienter som har fått kontaktdermatitt både ved bruk av gummiprodukter og ved farmakoterapi med disulfiram (6-8). Det er også rapportert om kryssallergi hos en sykepleier som fikk kontaktallergisk hudreaksjon både ved bruk av gummihansker og ved håndtering av disulfiram-tabletter (6).

Oppsummering
Helsepersonell bør være oppmerksom på at behandling med disulfiram hos pasienter med nikkelallergi kan føre til oppbluss av nikkeldermatitt uten at pasienten nylig har vært eksponert for nikkel.

Det er grunn til å være forsiktig med bruk av disulfiram hos pasienter med kjent allergi ovenfor gummiprodukter, spesielt dersom pasienten har testet positiv for allergi mot tiuramer.