Spørsmål
Pasient som bruker Marevan (warfarin). Etter å ha brukt Idoform i noen dager, ble det målt forhøyet INR. Legen lurer på om det er kjent interaksjon mellom warfarin og Idoform.

Svar
Det opplyses ikke om hvorfor pasienten bruker Idoform eller hvilken type Idoform som brukes. Det finnes flere typer av Idoform, noen inneholder vitamin K. Det følgende svaret tar utgangspunkt i Idoform Classic som inneholder Bifidobacterium longum og Enterococcus faecium (1), men ingen tilsatt vitaminer. Bakteriene regnes som probiotika (2). RELIS har tidligere vurdert interaksjon mellom warfarin og probiotikumet Acti regularis som tilhører Bifidobacterium (3). Det ble da skrevet følgende:

Probiotika er definert som peroralt tilskudd av levende mikroorganismer tilhørende den naturlige flora med lav eller ingen patogenitet, men som skal ha gunstige effekter for brukerens helse og velvære. Probiotika blir brukt som et felles begrep for en rekke ulike produkter som enten inneholder sopp, ulike melkesyreproduserende bakterier eller blandinger av disse (4).

Endringer i kosthold kan føre til endringer i INR (5), men vi har ikke funnet noe dokumentasjon som tilsier en interaksjon mellom warfarin og probiotika (PubMed, EMBASE, 2, 6). Dog kan det nevnes at en studie har vist at Bifidobacterium kan redusere K-vitaminnivåer i dyrkningsmediet in vitro (7).

Enkelte pasienter svinger ofte inn og ut av INR-målområdet. Slike pasienter har større risiko for behandlingssvikt (tromboembolisk komplikasjon) og for bivirkning (blødning) (8). Det er derfor svært viktig at disse pasientene følges nøye opp. Problemet med warfarin er at dose-respons-forholdet varierer betydelig fra individ til individ, og behandlingen er påvirkelig av miljø (kost) og inntak av andre medikamenter (9).

Konklusjon
Det finnes ingen sikre holdepunkter for at det er interaksjon mellom probiotika og warfarin, men det finnes en teoretisk mulighet. Dersom det ikke finnes andre mer sannsynlige forklaringer på INR-økningen, anbefaler vi at pasienten ikke bruker Idoform en periode for å se om INR stabiliseres.

Kilde: RELIS database 2011; spm.nr. 393, RELIS Sør-Øst (www.relis.no/database)

Referanser:
1.  Vitusapotek, produktomtale Idoform Classic.http://www.vitusapotek.no/Popup/ProductProperties.aspx?_productId=840496 (6. mai 2011) 
2.  Mason, P. Dietary supplements. Probiotics and prebiotics. Pharmaceutical Press. Electronic version (6. mai 2011). 
3.  RELIS database 2008; spm.nr. 3014, RELIS Øst. (www.relis.no/database
4.  RELIS database 1998; spm.nr. 43, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no/database
5.  Norsk elektronisk legehåndbok. http://www.legehandboka.no/ (5. september 2008). 
6.  Natural Medicines Comprehensive Database. Bifidobacteria. http://www.naturaldatabase.com/ (6. mai 2011). 
7.  Hojo K, Nagaoka S, et al. Reduction of vitamin K concentration by salivary Bifidobacterium strains and their possible nutritional competition with Porphyromonas gingivalis. J Appl Microbiol. 2007; 103(5): 1969-1974. 
8.  Sandset PM. Hvordan gjøre warfarinbehandling vellykket. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126(2): 187. 
9.  Sandset PM. Antikoagulasjonsbehandling med warfarin - fortsatt vanskelig. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122(10): 992.