For andre gang arrangerer RELIS Vest en møteserie med temakvelder, i samarbeid med Seksjon for klinisk farmakologi ved Haukeland universitetssykehus. Temaene er hentet fra aktuelle problemstillinger og henvendelser til RELIS Vest. Tilbudet er primært rettet mot allmennpraktiserende leger i Helseregion Vest, men andre er også velkomne til å delta.

Møteserien er godkjent av kurskomiteen ved Hordaland legeforening med inntil 9 timer i forhold til videre- og etterutdanning i allmennmedisin. For å få tellende timer må man delta på minimum 6 timer i løpet av denne møteserien som består av 3 temakvelder à 3 timer.

Naturmidler – pasientene bruker dem, er du forberedt?
Det andre kveldsmøtet i denne møteserien holdes i Bergen tirsdag 20. september kl 18–21 og temaet er naturmidler. Fokus vil være på naturmidlers dokumentasjon og sikkerhetsvurdering, samt bivirkninger og interaksjoner av naturmidler. Foredragsholderne kommer fra RELIS i Trondheim, Oslo og Bergen og har alle interessert seg spesielt for dette området.
For praktisk informasjon og påmelding, les her.