For andre gang arrangerer RELIS Vest en møteserie med temakvelder, i samarbeid med Seksjon for klinisk farmakologi ved Haukeland universitetssykehus. Temaene er hentet fra aktuelle problemstillinger og henvendelser til RELIS Vest. Tilbudet er primært rettet mot allmennpraktiserende leger i Helseregion Vest, men andre er også velkomne til å delta.

Møteserien er godkjent av kurskomiteen ved Hordaland legeforening med inntil 9 timer i forhold til videre- og etterutdanning i allmennmedisin. For å få tellende timer må man delta på minimum 6 timer i løpet av denne møteserien som består av 3 temakvelder à 3 timer.

Legemiddeloverfølsomhet
Det første kveldsmøtet i denne møteserien holdes i Bergen tirsdag 7. juni kl 18–21 og temaet er legemiddeloverfølsomhet. Fokus vil være på symptomer, utredning, håndtering og de hyppigst involverte legemiddelgruppene. Foredragsholderne er alle knyttet til Seksjon for klinisk spesialallergologi ved Haukeland universitetssykehus.

For praktisk informasjon og påmelding, les her.