For tredje gang arrangerer RELIS Vest en møteserie med temakvelder, i samarbeid med Seksjon for klinisk farmakologi ved Haukeland universitetssykehus. Temaene er hentet fra aktuelle problemstillinger og henvendelser til RELIS Vest. Tilbudet er primært rettet mot allmennpraktiserende leger i Helseregion Vest, men andre er også velkomne til å delta.

Møteserien er godkjent av kurskomiteen ved Hordaland legeforening med inntil 9 timer i forhold til videre- og etterutdanning i allmennmedisin. For å få tellende timer må man delta på minimum 6 timer i løpet av denne møteserien som består av 3 temakvelder à 3 timer.

Eldre pasienter – nye tanker om behandling
Dette tredje kveldsmøtet i møteserien holdes i Bergen tirsdag 15. november kl 18–21 og temaet er legemidler og eldre. Fokuset vil være på oppstart og avslutning av legemiddelbehandling i allmennpraksis (og sykehjem). Foredragsholderne har spesiell interesse og kompetanse innenfor sine respektive fagfelt, og vil dekke både teoretiske og praktiske aspekter innenfor temaet legemidler og eldre. Det blir altså noe for enhver smak her. For praktisk informasjon og påmelding, les her.