Temakveldene har hovedsakelig vært rettet mot allmennleger og deres praktiske utfordringer på legemiddelfronten, og er godkjent av Legeforeningen som tellende timer for etterutdanning. Oppmøtet blant legene har vært godt, og i tillegg har mange farmasøyter deltatt. Totalt har 76 personer deltatt på ett eller flere av møtene i denne serien.


Den første temakvelden, ”Legemiddeloverfølsomhet” ble arrangert i juni 2011. Det ble fokusert på symptomer, utredning, håndtering og de hyppigst involverte legemiddelgruppene. Foredragsholderne er alle knyttet til Seksjon for klinisk spesialallergologi ved Haukeland universitetssykehus.

Foredrag:
Erik Florvaag, Laboratorium for klinisk biokjemi og Seksjon for klinisk spesialallergologi: Legemiddeloverfølsomhet – hva er det?
Fatemeh Chalabianloo, Seksjon for Klinisk farmakologi: De vanligste synderene ved legemiddeloverfølsomhet
Hilde Kristin Vindenes, Hudavdelingen: Hudreaksjoner av legemidler
Aud Berstad, Seksjon for klinisk spesialallergologi: Hyposensibilisering


Det andre kveldsmøtet, ”Naturlegemidler – pasientene bruker dem, er du forberedt?” fant sted i september 2011. Naturmidlers dokumentasjon og sikkerhetsvurdering ble gjennomgått, samt bivirkninger og interaksjoner av naturmidler. Foredragsholderne kom fra RELIS i Trondheim, Oslo og Bergen og har alle interessert seg spesielt for dette området.

Foredrag:
Cecilie Sogn Nergård, RELIS Sør-Øst: Naturmidler – effekt, sikkerhet og svindel
Pål-Didrik Hoff Roland, RELIS Midt-Norge: Hva vet vi om naturlige midler som Ginkgo biloba, rosenrot, melatonin og glukosamin?
Jan Schjøtt, RELIS Vest: Leverbivirkninger av naturmidler


Det tredje kveldsmøtet, ”Eldre pasienter – nye tanker om behandling”, ble arrangert i november 2011. Det ble fokusert på oppstart og avslutning av legemiddelbehandling i allmennpraksis (og sykehjem). Foredragsholderne har spesiell interesse og kompetanse innenfor sine respektive fagfelt, og dekket både teoretiske og praktiske aspekter innenfor temaet legemidler og eldre.

Foredrag:
Jan Schjøtt, Seksjon for klinisk farmakologi og RELIS Vest: Seponering – er ikke det farlig da?
Marit S Bakken, Haraldsplass/Universitetet i Bergen: START/STOPP – et verktøy for bedre legemiddelbehandling av eldre
Paal Naalsund, Geriatrisk seksjon, Haraldsplass: Behandling av depresjon hos eldre