RELIS har i 2011 fått midler fra Helse- og Omsorgsdepartementet til å starte et pilotprosjekt med legemiddelinformasjon rettet mot publikum. Målgruppen er gravide og ammende, og målet med prosjektet er å bidra til økt trygghet og riktigere legemiddelbruk hos denne gruppen. Prosjektet har fått navnet Trygg mammamedisin og har en egen nettside, www.tryggmammamedisin.no, der publikum gratis kan stille spørsmål og få personlig svar om legemiddelbruk ved graviditet og amming. Tjenesten startet opp primo juni 2011 og vil i første omgang gå ut året. For mer informasjon om pilotprosjektet se her.

 

Oppstart av publikumstjenesten berører ikke RELIS' informasjonstjeneste overfor helsepersonell. Helsepersonell som har spørsmål om legemidler eller som ønsker å melde mistenkte legemiddelbivirkninger bes som før kontakte RELIS via www.relis.no, eller per telefon.