I løpet av august 2011 rundet RELIS Vest 7000 besvarte legemiddelspørsmål! Milepælen ble feiret med kake hos RELIS Vest og kollegaer ved Seksjon for klinisk farmakologi, og den heldige spørsmålsstilleren, en lege i psykiatrien, fikk en påskjønnelse i form av et diplom og fire lodd.

Siden oppstarten i 1995 har RELIS Vest mottatt stadig flere henvendelser, og besvarer nå rundt 600 legemiddelspørsmål årlig. Nåværende leder ved RELIS Vest og overlege ved Seksjon for klinisk farmakologi, Jan Schjøtt, har vært med siden oppstarten og har sett et senter i stadig vekst. Fra to ansatte i 1995, teller RELIS Vest og seksjon for klinisk farmakologi i dag 10 personer som daglig jobber med legemiddelrelaterte problemstillinger.

RELIS Vest er fornøyde med spørsmålsrekorden og med fremgangen i antall årlige spørsmål, men ønsker fremover å få enda flere brukere i helseregion Vest!