Dagbladet i dag har en artikkel om at man bør være varsom med kopimedisiner. I denne artikkelen står det at pasienter må opplyse på apoteket om de allergiene de har, for eksempel laktoseintoleranse. RELIS minner om at laktoseintoleranse ikke er en allergi, og at de aller fleste pasienter kan bruke legemidler med laktose som hjelpestoff. Dette skyldes at mengde laktose er for lavt til å gi symptomer hos pasienter med primær laktasemangel.

For mer informasjon, se: http://www.relis.no/Publikasjoner/2011/Laktoseintoleranse_og_legemidler_med_laktose