Den danske lægemiddelstyrelsen publiserte den 16. juni to advarsler mot Beline capsules (1, 2). Beline Capsules selges via utenlandske sider på internett og utgir seg for utelukkende å inneholde en blanding av forskjellige urter. På de utenlandske hjemmesidene angis doseringen å være 2 kapsler daglig. På bakgrunn av erfaringsutvekslinger om påfallende gunstig effekt har svenske og danske legemiddelmyndigheter undersøkt innholdet i produktet og funnet at det inneholder følgende legemidler:

  • Betametason 0,4 mg/kapsel
  • Klorfenamin 2 mg/kapsel
  • Piroksikam 12,5 mg/kapsel
  • Oksetakain 4,5 mg/kapsel

I tillegg inneholder produktet 12,5 mg koffein per kapsel.

Man bør være oppmerksom på at pasienter som i lengre tid har anvendt produktet, kan ha behov for en langsom nedtrapping av betametason. Videre bør man være oppmerksom på at ovennevnte mengder av legemiddelinnhold stammer fra analyse av en enkelt pakning av produktet. Man har erfaring for at produkter av denne type med innhold av udeklarerte legemidler ofte inneholder varierende mengder av de aktive stoffene. Det kan derfor ikke utelukkes at enkeltpasienter kan ha inntatt større mengder av de aktive stoffene enn angitt ovenfor.

RELIS har ikke kjennskap til i hvilken grad Beline capsules er omsatt i Norge, men vil, som den danske lægemiddelstyrelsen, advare kraftig mot å innta kosttilskuddet.

Referanser:
1. Lægemiddelstyrelsen. Advarsel mod det farlige gigtmiddel Beline Capsules. http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/service-menu/nyheder/advarsel-mod-det-farlige-gigtmiddel-beli--e-capsules (Opprettet: 16. juni 2011).
2. Lægemiddelstyrelsen. Om Beline Capsules - særligt til landets læger.
http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/service-menu/nyheder/advarsel-mod-det-farlige-gigtmiddel-beli--e-capsules/om-beline-capsules---saerligt-til-landets-laeger (Opprettet: 16. juni 2011).