Ery-Max kapsler inneholder 250 mg erytromycin base i en magesaftresistent drasjering (1). Abboticin ES tabletter inneholder 500 mg erytromycin i form av erytromycin etylsuksinat (2). Erytromycin base er syrelabilt, men drasjeringen beskytter mot nedbrytning i ventrikkelen. Erytromycin etylsuksinat er syrestabilt.

Erytromycin base absorberes bedre enn erytromycin etylsuksinat (3, 4), men det kan være en del variasjon i absorpsjonen av begge to. Erytromycin etylsuksinat absorberes hovedsaklig som uendret ester og hydrolyseres til erytromycin base i blodbanen. Rundt 20-30 % av dosen sirkulerer i kroppen som fri erytromycin base (5).

Forskjeller i biotilgjengelighet gjør at disse stoffene ikke doseres likt, målt i antall mg. I enkelte amerikanske kilder angis et forhold på 400 mg erytromycin etylsuksinat til 250 erytromycin base (6, 7). I Norge er det vanlig å angi at 500 mg erytromycin etylsuksinat tilsvarer 250 mg erytromycin base (1, 2, 8).

På Legemiddelverkets hjemmeside med informasjon om Ery-max pakninger står det at innholdsstoffet i kapslene er erytromycin etylsuksinat. Dette stemmer ikke, det riktige skal være erytromycin base. Preparatomtalene har riktig informasjon.

Referanser:
1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ery-Max kapsler. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 17. september 2008).
2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Abboticin ES. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 5. januar 2007).
3. Giving erythromycin by mouth. Drugs Ther Bull 1995; 33 (10): 77-9.
4. Tjandramaga TB, et al. Relative bioavailability of enteric-coated pellets, stearate, and ethylsuccinate formulations of erythromycin. Pharmacol 1984;29:305-11.
5. Brunton LL et al, editors. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of therapeutics 2005; 11th ed: 1184.
6. McEvoy GK, editor. Erythromycin. The AHFS Drug Information. Lexi-Comp Online database. www.helsebiblioteket.no/ (Søk 30. august 2011).
7. Lexi-Drugs. Lexi-Comp Online database. Erythromycin. www.helsebiblioteket.no/ (Søk 30. august 2011).
8. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Søk 30. august 2011).