Listen over legemidler under særlig overvåking er oppdatert pr. 18. juni 2008. Endringene denne gangen innebærer at listen er blitt kortet ned fordi flere preparater/preparatgrupper er blitt fjernet. Dette gjelder antipsykotiske legemidler, Roaccutan (isotretinoin), biologiske inflammasjonsdempende/ immunsupprimerende legemidler samt midler mot erektil dysfunksjon som alle fjernes fordi man nå har tilstrekkelig informasjon om de bivirkninger som har vært under overvåking til å kunne oppdatere produktinformasjonen. Videre mener Legemiddelverket at problemstillingene rundt fare for kreftutvikling og infeksjoner er tilstrekkelig kjent til at Elidel (pimekrolimus) og Protopic (takrolimus) kan tas av overvåkingslisten.

Legemidler under særlig overvåking, med kommentarer finner du her.

Det minnes om at alvorlige samt nye og uventede bivirkninger av legemidler skal meldes til RELIS. Dette gjelder for alle legemidler, uavhengig av om de står på overvåkingslisten!

Meldeskjema finnes her.