Bivirkninger

Meld på mistanke!
Melding ved mistanke om bivirkning er svært viktig for å avdekke nye bivirkninger!

Hvilke bivirkninger skal meldes?

Følgende bivirkninger er meldepliktige (jfr. Legemiddelforskriften §10-6):

 • Dødelige og livstruende bivirkninger
 • Bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger
 • Nye eller uventede bivirkninger
RELIS og Legemiddelverket anser det også som nyttig å få meldinger om:
 • Alle bivirkninger av nye legemidler
 • Alle bivirkninger av legemidler under særlig overvåking
 • Problemer ved seponering av legemidler
 • Reaksjoner på grunn av overdosering eller feilbruk av reseptfrie legemidler
 • Bivirkninger av naturlegemidler og uventede bivirkninger ved generisk bytte


 

Siste 3 saker fra nytt om bivirkninger:

 

 • Naturmidler – bivirkningsfrie vidunderkurer?

  Publisert 29.01.15

  RELIS får mange spørsmål om naturmidler, kosttilskudd og lignende produkter (heretter omtalt som naturmidler). Spørsmålene gjelder gjerne effekt, sikkerhet og interaksjoner. Vi mottar også et ikke ubetydelig antall meldinger om mistenkte bivirkninger ved bruk av slike produkter. Det kan være utfordrende å finne nok opplysninger om produktene til å gi klare svar, men én ting er udiskutabelt: ved mistanke om at et naturmiddel har forårsaket bivirkninger bør dette meldes. Spontanrapportering er i praksis den eneste måten å oppdage uheldige effekter av naturmidler på.
  Les mer
 • Mareritt av blodtrykksbehandling

  Publisert 28.01.15

  Det er kjent at betablokkere kan gi mareritt. Dette er imidlertid ikke en kjent bivirkning av imidazolinreseptorantagonisten moksonidin. Det er nå rapportert et tilfelle der daglige mareritt mistenkes å være en bivirkning av moksonidin og hvor plagene forsvant etter seponering.
  Les mer
 • Nitrofurantoin og lungefibrose

  Publisert 15.12.14

  Lungebivirkninger er en velkjent problemstilling for nitrofurantoin. I preparatomtalen omtales både akutte og kroniske lungebivirkninger som sjeldne og det angis at kroniske reaksjoner er sjeldnere enn akutte. Blant bivirkningene som meldes til RELIS er det likevel de kroniske reaksjonene med lungefibrose etter langtidsbruk hos eldre som dominerer. Det er grunn til å mistenke at mange slike tilfeller forblir uoppdaget og at mange erkjente tilfeller ikke blir meldt til RELIS, selv om de medfører sykehusinnleggelse, omfattende utredning og vedvarende funksjonsnedsettelse og således klassifiseres som alvorlige og meldepliktige bivirkninger.
  Les mer

Meldeskjema for bivirkninger

Bokmål:    word    pdf
Nynorsk:   word    pdf

Veiledning for utfylling av skjemaet finnes her.

Tilleggsskjema antikoagulasjon:

Bivirkningsnyheter fra Legemiddelverket

Legemiddelverkets oversikt finner du her