Bivirkninger

Meld på mistanke!
Melding ved mistanke om bivirkning er svært viktig for å avdekke nye bivirkninger!

Hvilke bivirkninger skal meldes?

Følgende bivirkninger er meldepliktige (jfr. Legemiddelforskriften §10-6):

 • Dødelige og livstruende bivirkninger
 • Bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger
 • Nye eller uventede bivirkninger
RELIS og Legemiddelverket anser det også som nyttig å få meldinger om:
 • Alle bivirkninger av nye legemidler
 • Alle bivirkninger av legemidler under særlig overvåking
 • Problemer ved seponering av legemidler
 • Reaksjoner på grunn av overdosering eller feilbruk av reseptfrie legemidler
 • Bivirkninger av naturlegemidler og uventede bivirkninger ved generisk bytte


 

Siste 3 saker fra nytt om bivirkninger:

 

 • Psykiske bivirkninger av meflokin

  Publisert 19.06.15

  I 2013 advarte både norske og internasjonale legemiddelmyndigheter mot risikoen for psykiske bivirkninger ved bruk av meflokin (Lariam) (1, 2). RELIS minner om at meflokin er kontraindisert hos pasienter som har eller har hatt psykiske forstyrrelser slik som depresjon, angstlidelser, schizofreni eller andre psykiatriske lidelser og understreker viktigheten av at alle pasienter som får forskrevet meflokin også får grundig informasjon om bivirkningsrisikoen. Det er samtidig viktig at redsel for bivirkninger ikke fører til at reisende unnlater å beskytte seg mot malaria.
  Les mer
 • Ikke slurv med doseringen av metotreksattabletter!

  Publisert 03.06.15

  De siste ti årene er det meldt 20 mistenkte bivirkninger med dødelig utgang av metotreksattabletter i Norge. Både i Norge og andre land er det meldt om en rekke tilfeller der pasienten ved en feil har fått metotreksat hver dag i stedet for en gang i uken. Metotreksatpakningene er nå påført en advarsel om at metotreksat kun skal doseres 1 gang i uken.
  Les mer
 • Bivirkninger av hjelpestoff

  Publisert 01.06.15

  Det er svært sjelden at personer reagerer på hjelpestoffer i legemidler. Noen mistenkte bivirkninger av hjelpestoffer ble imidlertid beskrevet i Bivirkningsrapporten 2014.
  Les mer

Meldeskjema for bivirkninger

Bokmål:    word    pdf
Nynorsk:   word    pdf

Veiledning for utfylling av skjemaet finnes her.

Tilleggsskjema antikoagulasjon


Bivirkningsnyheter fra Legemiddelverket

Legemiddelverkets oversikt finner du her