Bivirkninger

Meld på mistanke!
Melding ved mistanke om bivirkning er svært viktig for å avdekke nye bivirkninger!

Hvilke bivirkninger skal meldes?

Følgende bivirkninger er meldepliktige (jfr. Legemiddelforskriften §10-6):

 • Dødelige og livstruende bivirkninger
 • Bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger
 • Nye eller uventede bivirkninger
RELIS og Legemiddelverket anser det også som nyttig å få meldinger om:
 • Alle bivirkninger av nye legemidler
 • Alle bivirkninger av legemidler under særlig overvåking
 • Problemer ved seponering av legemidler
 • Reaksjoner på grunn av overdosering eller feilbruk av reseptfrie legemidler
 • Bivirkninger av naturlegemidler og uventede bivirkninger ved generisk bytte


 

Siste 3 saker fra nytt om bivirkninger:

 

 • Nitrofurantoin og lungefibrose

  Publisert 15.12.14

  Lungebivirkninger er en velkjent problemstilling for nitrofurantoin. I preparatomtalen omtales både akutte og kroniske lungebivirkninger som sjeldne og det angis at kroniske reaksjoner er sjeldnere enn akutte. Blant bivirkningene som meldes til RELIS er det likevel de kroniske reaksjonene med lungefibrose etter langtidsbruk hos eldre som dominerer. Det er grunn til å mistenke at mange slike tilfeller forblir uoppdaget og at mange erkjente tilfeller ikke blir meldt til RELIS, selv om de medfører sykehusinnleggelse, omfattende utredning og vedvarende funksjonsnedsettelse og således klassifiseres som alvorlige og meldepliktige bivirkninger.
  Les mer
 • Tenk på samtidig legemiddelbruk!

  Publisert 03.12.14

  RELIS oppfordrer til at samtidig legemiddelbruk oppgis i bivirkningsmeldinger. Da kan vi vurdere mulige interaksjoner.
  Les mer
 • Mistanke om alvorlige bivirkninger av cesium hos kreftpasient

  Publisert 12.11.14

  RELIS har kommentert en artikkel (kasuistikk) i Tidsskrift for den norske legeforening (1). I artikkelen beskrives en pasient som takket nei til palliativ kreftbehandling, men som fikk ”high pH cancer therapy” basert på inntak av cesium av en alternativ behandler. Forfatterne mener det er sannsynlig at at pasienten fikk bevissthetsforstyrrelser og kramper, trolig sekundært til QT-forlengelse utløst av cesiumforgiftning.
  Les mer

Meldeskjema for bivirkninger

Bokmål:    word    pdf
Nynorsk:   word    pdf

Veiledning for utfylling av skjemaet finnes her.

Tilleggsskjema antikoagulasjon:

Bivirkningsnyheter fra Legemiddelverket

Legemiddelverkets oversikt finner du her