Bivirkninger

Meld på mistanke!
Melding ved mistanke om bivirkning er svært viktig for å avdekke nye bivirkninger!

Hvilke bivirkninger skal meldes?

Følgende bivirkninger er meldepliktige (jfr. Legemiddelforskriften §10-6):

 • Dødelige og livstruende bivirkninger
 • Bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger
 • Nye eller uventede bivirkninger
RELIS og Legemiddelverket anser det også som nyttig å få meldinger om:
 • Alle bivirkninger av nye legemidler
 • Alle bivirkninger av legemidler under særlig overvåking
 • Problemer ved seponering av legemidler
 • Reaksjoner på grunn av overdosering eller feilbruk av reseptfrie legemidler
 • Bivirkninger av naturlegemidler og uventede bivirkninger ved generisk bytte


 

Siste 3 saker fra nytt om bivirkninger:

 

 • Bivirkning av adalimumab (Humira)

  Publisert 22.04.15

  Kan vissenhet i armer og ben, samt nummenhet være bivirkninger av adalimumab?
  Les mer
 • Hjerneblødning etter bytte av antikoagulantia

  Publisert 13.03.15

  Fatal hjerneblødning hos eldre pasient etter fall og antikoagulasjonsbehandling.
  Les mer
 • Metforminassosiert laktacidose

  Publisert 09.02.15

  RELIS mottar regelmessig rapporter om laktacidose hos pasienter behandlet med metformin. I all hovedsak gjelder disse tilfellene eldre pasienter som har utviklet akutt nyresvikt i forbindelse med interkurrent sykdom og/eller har brukt legemiddelkombinasjoner med uheldig effekt på nyrefunksjonen. Inntil januar 2015 har nedsatt nyrefunksjon eller hjertesvikt vært kontraindikasjon for bruk av metformin, men legemidlet er nå godkjent til bruk også hos diabetespasienter med nedsatt nyrefunksjon (GFR fra 45-59 ml/min), samt til pasienter med stabil, kronisk hjertesvikt. Dette gir grunn til å minne om risikofaktorene og viktigheten av at alvorlige legemiddelbivirkninger (som metabolsk acidose) alltid skal meldes, selv om de er kjente og allerede beskrevet i preparatomtalen.
  Les mer

Meldeskjema for bivirkninger

Bokmål:    word    pdf
Nynorsk:   word    pdf

Veiledning for utfylling av skjemaet finnes her.

Tilleggsskjema antikoagulasjon


Bivirkningsnyheter fra Legemiddelverket

Legemiddelverkets oversikt finner du her