Meld på mistanke!
Melding ved mistanke om bivirkning er svært viktig for å avdekke nye bivirkninger!

Hvilke bivirkninger skal meldes?

Følgende bivirkninger er meldepliktige (jfr. Legemiddelforskriften §10-6):

  • Dødelige og livstruende bivirkninger
  • Bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger
  • Nye eller uventede bivirkninger

RELIS og Legemiddelverket anser det også som nyttig å få meldinger om:

  • Alle bivirkninger av nye legemidler
  • Alle bivirkninger av legemidler under særlig overvåking
  • Problemer ved seponering av legemidler
  • Reaksjoner på grunn av overdosering eller feilbruk av reseptfrie legemidler
  • Bivirkninger av naturlegemidler og uventede bivirkninger ved generisk bytte