Bivirkninger

Meld på mistanke!
Melding ved mistanke om bivirkning er svært viktig for å avdekke nye bivirkninger!

Hvilke bivirkninger skal meldes?

Følgende bivirkninger er meldepliktige (jfr. Legemiddelforskriften §10-6):

 • Dødelige og livstruende bivirkninger
 • Bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger
 • Nye eller uventede bivirkninger
RELIS og Legemiddelverket anser det også som nyttig å få meldinger om:
 • Alle bivirkninger av nye legemidler
 • Alle bivirkninger av legemidler under særlig overvåking
 • Problemer ved seponering av legemidler
 • Reaksjoner på grunn av overdosering eller feilbruk av reseptfrie legemidler
 • Bivirkninger av naturlegemidler og uventede bivirkninger ved generisk bytte


 

Siste 3 saker fra nytt om bivirkninger:

 

 • Legemiddelbruk og amming – meld mistenkte bivirkninger hos diebarn!

  Publisert 21.09.15

  Mange kvinner kan amme som vanlig også ved bruk av legemidler, men det er viktig å være oppmerksom på at enkelte legemidler eller spesielle forhold kan medføre risiko for bivirkninger hos diebarnet. Helsepersonell bør derfor være oppmerksomme på mulighet for bivirkninger hos diebarn når mor bruker medisiner, og sende bivirkningsmelding til RELIS ved mistanke om dette.
  Les mer
 • Kardiovaskulære bivirkninger av mirabegron

  Publisert 21.09.15

  Europeiske legemiddelmyndigheter presiserte tidligere denne måneden risikoen for kardiovaskulære bivirkninger ved bruk av mirabegron. Hos pasienter som behandles med mirabegron anbefales nå jevnlig kontroll av blodtrykket.
  Les mer
 • Diabetesmidler kan gi ketoacidose

  Publisert 31.08.15

  Det er rapportert at pasienter med diabetes type 2 som behandles med såkalte SGLT2-hemmere kan få alvorlig ketoacidose.
  RELIS behandlet i sommer en slik bivirkningsmelding.
  Les mer

Meldeskjema for bivirkninger

Bokmål:    word    pdf
Nynorsk:   word    pdf

Veiledning for utfylling av skjemaet finnes her.

Tilleggsskjema antikoagulasjon


Bivirkningsnyheter fra Legemiddelverket

Legemiddelverkets oversikt finner du her