Bivirkninger

Meld på mistanke!
Melding ved mistanke om bivirkning er svært viktig for å avdekke nye bivirkninger!

Hvilke bivirkninger skal meldes?

Følgende bivirkninger er meldepliktige (jfr. Legemiddelforskriften §10-6):

 • Dødelige og livstruende bivirkninger
 • Bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger
 • Nye eller uventede bivirkninger
RELIS og Legemiddelverket anser det også som nyttig å få meldinger om:
 • Alle bivirkninger av nye legemidler
 • Alle bivirkninger av legemidler under særlig overvåking
 • Problemer ved seponering av legemidler
 • Reaksjoner på grunn av overdosering eller feilbruk av reseptfrie legemidler
 • Bivirkninger av naturlegemidler og uventede bivirkninger ved generisk bytte


 

Siste 3 saker fra nytt om bivirkninger:

 

 • Hudbivirkning av bupropion

  Publisert 29.09.14

  Fotosensitivitet i hud er beskrevet som en sjelden bivirkning av bupropion. Ved uforklarlige eller uvanlig kraftige hudreaksjoner etter opphold i solen eller ved bruk av solarium, bør det vurderes om pasientens legemidler kan ha forårsaket fotosensitivitet/lysømfintlighet.
  Les mer
 • 11 minutter om bivirkninger av ADHD-midler

  Publisert 26.09.14

  RELIS har sammen med Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn laget en 11 minutters film om rapportering av bivirkninger ved behandling av barn og unge med ADHD-midler i Norge.
  Les mer
 • Lyrica – norske bivirkningsmeldinger om misbruk

  Publisert 16.09.14

  Har du observert problemer med misbruk eller seponeringsvansker knyttet til legemidler? Da bør du melde det som bivirkning til RELIS. Artikkelen oppsummerer norske bivirkningsmeldinger om slike problemer ved bruk av pregabalin, og viser at klinikere kan bidra til viktig ny sikkerhetsinformasjon etter at legemidler kommer på markedet.
  Les mer

Meldeskjema for bivirkninger

Bokmål:    word    pdf
Nynorsk:   word    pdf

Veiledning for utfylling av skjemaet finnes her.

Tilleggsskjema antikoagulasjon:

Bivirkningsnyheter fra Legemiddelverket

Legemiddelverkets oversikt finner du her