Bivirkninger

Meld på mistanke!
Melding ved mistanke om bivirkning er svært viktig for å avdekke nye bivirkninger!

Hvilke bivirkninger skal meldes?

Følgende bivirkninger er meldepliktige (jfr. Legemiddelforskriften §10-6):

 • Dødelige og livstruende bivirkninger
 • Bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger
 • Nye eller uventede bivirkninger
RELIS og Legemiddelverket anser det også som nyttig å få meldinger om:
 • Alle bivirkninger av nye legemidler
 • Alle bivirkninger av legemidler under særlig overvåking
 • Problemer ved seponering av legemidler
 • Reaksjoner på grunn av overdosering eller feilbruk av reseptfrie legemidler
 • Bivirkninger av naturlegemidler og uventede bivirkninger ved generisk bytte


 

Siste 3 saker fra nytt om bivirkninger:

 

 • Kosttilskudd og leverpåvirkning

  Publisert 14.10.14

  I NRKs forbrukermagasin, Forbrukerinspektørene, 1. oktober bidro RELIS med informasjon om kosttilskuddet Chili Burn som er mistenkt årsak til alvorlig leverskade. Du kan se programmet her:
  Les mer
 • Hudbivirkning av bupropion

  Publisert 29.09.14

  Fotosensitivitet i hud er beskrevet som en sjelden bivirkning av bupropion. Ved uforklarlige eller uvanlig kraftige hudreaksjoner etter opphold i solen eller ved bruk av solarium, bør det vurderes om pasientens legemidler kan ha forårsaket fotosensitivitet/lysømfintlighet.
  Les mer
 • 11 minutter om bivirkninger av ADHD-midler

  Publisert 26.09.14

  RELIS har sammen med Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn laget en 11 minutters film om rapportering av bivirkninger ved behandling av barn og unge med ADHD-midler i Norge.
  Les mer

Meldeskjema for bivirkninger

Bokmål:    word    pdf
Nynorsk:   word    pdf

Veiledning for utfylling av skjemaet finnes her.

Tilleggsskjema antikoagulasjon:

Bivirkningsnyheter fra Legemiddelverket

Legemiddelverkets oversikt finner du her