Bivirkninger

Meld på mistanke!
Melding ved mistanke om bivirkning er svært viktig for å avdekke nye bivirkninger!

Hvilke bivirkninger skal meldes?

Følgende bivirkninger er meldepliktige (jfr. Legemiddelforskriften §10-6):

 • Dødelige og livstruende bivirkninger
 • Bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger
 • Nye eller uventede bivirkninger
RELIS og Legemiddelverket anser det også som nyttig å få meldinger om:
 • Alle bivirkninger av nye legemidler
 • Alle bivirkninger av legemidler under særlig overvåking
 • Problemer ved seponering av legemidler
 • Reaksjoner på grunn av overdosering eller feilbruk av reseptfrie legemidler
 • Bivirkninger av naturlegemidler og uventede bivirkninger ved generisk bytte


 

Siste 3 saker fra nytt om bivirkninger:

 

 • Bivirkningsrapporten 2014

  Publisert 06.05.15

  I 2014 ble det registrert 3015 bivirkningsmeldinger i Norge, et rekordhøyt antall som hovedsakelig skyldtes økning i antall meldinger fra pasienter. Antall meldinger fra helsepersonell var relativt stabilt.
  I bivirkningsårsrapporten for 2014 som nå er publisert oppsummeres alle meldingene.
  Les mer
 • Bivirkning av adalimumab (Humira)

  Publisert 22.04.15

  Kan vissenhet i armer og ben, samt nummenhet være bivirkninger av adalimumab?
  Les mer
 • Hjerneblødning etter bytte av antikoagulantia

  Publisert 13.03.15

  Fatal hjerneblødning hos eldre pasient etter fall og antikoagulasjonsbehandling.
  Les mer

Meldeskjema for bivirkninger

Bokmål:    word    pdf
Nynorsk:   word    pdf

Veiledning for utfylling av skjemaet finnes her.

Tilleggsskjema antikoagulasjon


Bivirkningsnyheter fra Legemiddelverket

Legemiddelverkets oversikt finner du her