Bivirkninger

Meld på mistanke!
Melding ved mistanke om bivirkning er svært viktig for å avdekke nye bivirkninger!

Hvilke bivirkninger skal meldes?

Følgende bivirkninger er meldepliktige (jfr. Legemiddelforskriften §10-6):

 • Dødelige og livstruende bivirkninger
 • Bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger
 • Nye eller uventede bivirkninger
RELIS og Legemiddelverket anser det også som nyttig å få meldinger om:
 • Alle bivirkninger av nye legemidler
 • Alle bivirkninger av legemidler under særlig overvåking
 • Problemer ved seponering av legemidler
 • Reaksjoner på grunn av overdosering eller feilbruk av reseptfrie legemidler
 • Bivirkninger av naturlegemidler og uventede bivirkninger ved generisk bytte


 

Siste 3 saker fra nytt om bivirkninger:

 

 • Diabetesmidler kan gi ketoacidose

  Publisert 31.08.15

  Det er rapportert at pasienter med diabetes type 2 som behandles med såkalte SGLT2-hemmere kan få alvorlig ketoacidose.
  RELIS behandlet i sommer en slik bivirkningsmelding.
  Les mer
 • Hoven tunge og psykofarmaka

  Publisert 25.08.15

  Akutt dystoni kan ta mange former, og kan inkludere tungeprotrusjon (tungen stikker ut). Dette kan oppleves som en hoven og forstørret tunge (makroglossia). Vedvarende protrusjon av tungen kan bidra til inntrykk av hovenhet i ansikt av pårørende og pleiepersonell. Hoven tunge og ansikt kan mistenkes å være ledd i en allergisk reaksjon. RELIS Vest fikk nylig en henvendelse hvor denne problemstillingen kom opp.
  Les mer
 • Misfarging av hud og slimhinner ved bruk av eculizumab

  Publisert 12.08.15

  Aktuelle hendelse beskriver misfarging av hender og tunge etter injeksjon med eculizumab (Soliris).
  Les mer

Meldeskjema for bivirkninger

Bokmål:    word    pdf
Nynorsk:   word    pdf

Veiledning for utfylling av skjemaet finnes her.

Tilleggsskjema antikoagulasjon


Bivirkningsnyheter fra Legemiddelverket

Legemiddelverkets oversikt finner du her