RELIS Vest holder til i 9. etasje i Laboratoriebygget ved Haukeland universitetssykehus. 

Jobber du som helsepersonell i helseregion Vest, er det oss du skal kontakte hvis du har legemiddelspørsmål eller bivirkningsmeldinger. Vi kommer gjerne og informerer på din arbeidsplass om hva RELIS er og om bivirkningsarbeidet, for eksempel som del av internundervisning. Andre undervisningsoppdrag kan også avtales.

Kontakt oss:

 

RELIS Vest
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 BERGEN 

 

     Telefon: 55 97 53 60 (8-16)
E-post: relis@helse-bergen.no

Mer Om Oss
foto: colourbox.no