Eldre publikasjoner

 • SSRI og graviditet

  Publisert 13.12.05

  Utposten

  RELIS mottar jevnlig henvendelser om SSRI (selektive serotonin reopptakshemmere) og bruk til gravide. Spørsmålene dreier seg i hovedsak om risiko for misdannelser eller andre neonatale tilstander.
  Les mer
 • Langtidsbehandling med lavmolkylært heparin: Risiko for osteoporose?

  Publisert 12.12.05

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Langtidsbehandling med lavmolekylære hepariner gir mindre risiko for osteporose enn langtidsbehandling med heparin. Problemstillingen er vurdert i forbindelse med valg av tromboseprofylakse under svangerskap.
  Les mer
 • Samtidig bruk av Albyl-E® og omega -3 fettsyrer

  Publisert 14.11.05

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Omega-3 fettsyrer er vist å ha antitrombotisk effekt. Her utredes mulig additiv effekt ved kombinasjon med Albyl-E.
  Les mer
 • Kan behandling med radioaktivt jod ødelegge spyttproduksjonen?

  Publisert 17.10.05

  Utposten

  Vurdering av en kasuistikk hvor pasienten er behandlet med radioaktivt jod for 20 år siden og de siste årene har vært svært plaget med munntørrhet.
  Les mer
 • Leggkramper og bruk av magnesium hos gravide

  Publisert 17.10.05

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Artikkelen tar for seg forekomst og behandling av leggkramper i svangerskapet. I de tilfeller hvor man velger medikamentell behandling synes bruk av magnesium å være best dokumentert. Det antas at bruk av magnesium er uproblematisk dersom svangerskapet er uten komplikasjoner og man benytter de doser som anbefales for behandling av leggkramper.
  Les mer
 • Atomoksetin og selvmordsrisiko hos barn og ungdom

  Publisert 30.09.05

  Nye funn fra kliniske studier viser at behandling med atomoksetin kan gi økt selvmordsrisiko hos barn og ungdom. Etter markedsføring er det meldt 14 tilfeller av selvmordstanker eller selvmordsforsøk, i Europa. Ett selvmordsforsøk er rapportert i Norge.
  Les mer
 • Sikkerhetsvurdering og hormonelle virkninger av parabener

  Publisert 26.09.05

  Utposten

  Vi har vurdert parabeners sikkerhet og hormonelle virkninger. Parabener er en samlebetegnelse for parahydroksibensoater og brukes som konserveringsmidler i mat, kosmetikk og legemidler. Det er vist in vitro at parabener har østrogenlignende effekt, men den kliniske betydningen hos mennesker er per i dag uviss.
  Les mer
 • Bruk av laktulose til laktoseintolerante pasienter

  Publisert 21.09.05

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  RELIS har sett på bruk av laktulose mikstur til bruk hos laktoseintolerante personer. Laktulose mikstur fremstilles fra laktose og inneholder spor av laktose. Hvorvidt personer med laktoseintoleranse vil reagere på laktose vil være avhengig av hvor følsomme de er for laktose.
  Les mer
 • Hudbivirkninger av litium

  Publisert 22.08.05

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Artikkelen handler om hudreaksjoner som kjent bivirkning av litium. Litium er mye brukt og har god effekt ved bipolar lidelse. Imidlertid kan hudbivirkninger som blant annet akne skape problemer for behandlingen. Spørsmålet er om medikamentet i slike tilfeller bør seponeres, eller om hudplagene kan behandles, og i tilfelle hvordan.
  Les mer
 • Bruk av astmamedisin under graviditet

  Publisert 30.06.05

  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  Artikkelen diskuterer sikkerheten ved bruk av inhalasjonspreparater med glukokortikoider og beta-2-agonister under graviditet.
  Les mer