2011

 • Nyresvikt ved bruk av oksaliplatin

  Publisert 05.12.11

  Oksaliplatin har lenge blitt oppfattet til ikke å ha nyretoksisk potensial, men flere publiserte kasuistikker og spontant rapporterte bivirkninger tilsier at man også for oksaliplatin skal være oppmerksom på muligheten for slike bivirkninger.
  Les mer
 • Legemiddelindusert rhabdomyolyse

  Publisert 21.11.11

  RELIS ønsker å minne om at man ved kombinasjon av legemidler som kan gi rhabdomyolyse bør være spesielt oppmerksom. I enkelte tilfeller, og særlig ved behandling av alvorlige tilstander, vil det være fornuftig å seponere for eksempel statiner mens behandling med det andre legemiddelet pågår.

  Les mer
 • Overvåkingslisten er oppdatert

  Publisert 02.11.11

  Legemiddelverkets liste over legemidler under særlig overvåking er oppdatert per 20. oktober 2011. Tilføyelser denne gangen er Trobalt (retigabin), Benlysta (belimumab) og Xgeva (denosumab).

  Les mer
 • Disulfiram hos pasienter med allergi mot nikkel eller gummiprodukter

  Publisert 28.10.11

  Behandling med disulfiram hos pasienter med nikkelallergi kan føre til oppluss av nikkeldermatitt uten at pasienten nylig har vært eksponert for nikkel. Disulfiram og lignende kjemiske forbindelser (tiuramer) brukes i produksjonen av gummi, og det er rapportert om kryssallergi mellom disulfiram og gummiprodukter.
  Les mer
 • Psykiatriske reaksjoner av ny kols-behandling

  Publisert 20.10.11

  Psykiatriske reaksjoner er rapportert i alle fem bivirkningsmeldinger mottatt det seneste året for legemidlet Daxas (roflumilast) mot kols.
  Les mer
 • Døvhet etter applisering av Canesten krem i øret – flere mistenkte?

  Publisert 27.09.11

  RELIS mottok nylig to bivirkningsmeldinger der bruk av Canesten 1 % krem i øret etter kirurgisk inngrep ble mistenkt å ha gitt døvhet. Utredningen av sammenheng avslørte at det kunne være flere mistenkte i saken.
  Les mer
 • Personopplysninger i bivirkningsmeldinger

  Publisert 16.09.11

  Dersom en bivirkningsmelding inneholder personidentifiserende opplysninger (navn, adresse, personnummer) må det innhentes samtykke fra pasienten eller nærmeste pårørende før innsending. Dette skal dokumenteres på meldingen.

  Les mer
 • Hodepine ved behandling med peginterferon og ribavirin

  Publisert 15.09.11

  En av behandlingene av hepatitt C er kombinasjonsbehandling med peginterferon alfa-2b (PegIntron) og ribavirin (Rebetol). Hodepine er en svært vanlig bivirkning av denne behandlingen og ses oftest i forbindelse med såkalte influensaliknende symptomer etter injeksjon. Hodepinen kan forebygges og behandles med paracetamol (eventuelt NSAIDs), økt væskeinntak, tilstrekkelig søvn og lett til moderat trening. I tillegg bør tidspunktet for injeksjonene planlegges ut i fra pasientens livs- og arbeidssituasjon.
  Les mer
 • En interaksjon er en bivirkning!

  Publisert 01.09.11

  RELIS ønsker at flere interaksjoner meldes som bivirkninger. En bivirkning er en "skadelig eller utilsiktet virkning" og en interaksjon som fører til en skadelig eller utilsiktet virkning skal meldes på lik linje med andre bivirkninger.
  Les mer
 • Hypomagnesemi ved bruk av protonpumpehemmere

  Publisert 03.08.11

  Hypomagnesemi er beskrevet som en kjent, men svært sjelden bivirkning av esomeprazol. Økt oppmerksomhet i fagmiljøene har ført til en markant økning i antall meldte tilfeller på verdensbasis de siste tre årene. I Norge er det mottatt to meldinger.
  Les mer