Nyhetsarkiv

 • RELIS årsrapport 2013

  Publisert 28.02.14

  RELIS-årsrapporten for 2013 er nå klar, og sendes i disse dager ut til legemiddelmyndigheter og andre samarbeidspartnere. I løpet av fjoråret besvarte vi over 2800 legemiddelspørsmål og behandlet over 1000 bivirkningsmeldinger. Også for Trygg Mammamedisin var det en jevn og stabil pågang av spørsmål og over 2100 ble besvart i fjor.

  Les mer
 • Følg RELIS på Facebook og Twitter

  Publisert 03.02.14

  RELIS er nå aktiv i sosiale media og vi oppfordrer deg til å følge oss.
  Les mer
 • Publisert 28.01.14

  EMA har i ettertid konkludert med at det ut fra dagens kunnskap ikke er grunnlag for å sette vektbegrensninger ved bruk av ”angrepiller.” Se oppdatert avsnitt nederst i artikkelen for mer informasjon.
  Les mer
 • Legemidler til vektreduksjon

  Publisert 07.01.14

  Ettersom fedme over mange år har vært et økende problem, særlig i den vestlige verden, men i takt med økt velstandsutvikling også globalt, har utvikling av trygge og effektive legemidler til vektreduksjon vært et satsningsområde for flere av de store legemiddelprodusentene. Betalingsviljen for effektive og trygge vektreduksjonsmidler må anses å være høy både hos myndigheter og individer gitt erkjennelsen av fedme som en betydelig risikofaktor for en rekke alvorlige sykdommer. Flere oversiktsartikler er publisert på dette området de seneste årene og danner sammen med informasjon fra legemiddelmyndigheter i Norge, Europa og USA grunnlaget for RELIS’ oppsummering.
  Les mer
 • Nasjonal rådgivende spesialistgruppe med oppdaterte råd om nyere perorale antikoagulasjonsmidler

  Publisert 06.01.14

  Helsedirektoratets informasjonsskriv med råd om praktisk håndtering av ulike kliniske situasjoner som kan oppstå ved bruk av de nye perorale antikoagulasjonsmidlene er nå oppdatert. Du finner også mye informasjon om disse legemidlene hos RELIS.
  Les mer