Nyhetsarkiv

 • RELIS App lansert

  Publisert 25.06.13

  RELIS lanserer første versjon av RELIS applikasjonen for iPad og iPhone som gir deg til gang til å søke i vår Database, lese våre saker og kontakte oss direkte fra lomma.
  Les mer
 • Små barn kan også få reisesyketabletter

  Publisert 17.06.13

  Statens legemiddelverk og fagmiljøene mener fremdeles at små barn kan bruke reisesyketablettene syklizin (Marzine) og meklozin (Postafen). Medisinene bør da skrives ut av lege, og doseres etter de gamle anbefalingene for denne aldersgruppen.
  Les mer
 • Digitalt seminar om nye antikoagulantia (NHI)

  Publisert 17.06.13

  RELIS har bidratt med forelesninger i serien med digitale seminarer fra Norsk helseinformatikk (NHI) for temaet antikoagulasjon som ble publisert i juni 2013.
  Les mer
 • Medisinske nyheter og RELIS

  Publisert 27.05.13

  Hva finnes egentlig av informasjon om aktuelle medisinske spørsmål på RELIS nettsider? I denne artikkelen er det beskrevet eksemplifisert med henholdsvis lavdose naltrekson og nye antikoagulasjonsmidler.
  Les mer
 • Gjentatte kurer med mebendazol

  Publisert 27.05.13

  Stadige infeksjoner med barnemark kan være et problem. Det er da behov for gjentatte kurer med mebendazol (Vermox) og RELIS har her undersøkt sikkerhet ved slik behandling. Mebendazol har kort halveringstid og lav grad av systemisk absorpsjon, og verken toksisitet eller resistensutvikling synes å være et problem ved gjentatte behandlingskurer.
  Les mer