Nyhetsarkiv

 • SSRI og graviditet – hva er status ved årsskiftet 2012/-13?

  Publisert 10.01.13

  RELIS får mange spørsmål om risiko ved bruk av SSRI under graviditet, og sikkerhet ved bruk av SSRI hos gravide er ett av temaene det forskes mest på når det gjelder legemidler og fosterskadelige effekter. RELIS har her oppsummert dagens kunnskap om denne problemstillingen.
  Les mer
 • Alternativ profylakse til warfarin ved lungeemboli

  Publisert 10.01.13

  Warfarin er standard behandling ved langtids tromboseprofylakse. Ved bivirkninger av warfarin finnes det alternativer, men på grunn av manglende monitoreringsmulighet er man avhengig av god etterlevelse for å oppnå tilstrekkelig antikoagulasjon med de nye preparatene.
  Les mer
 • RELIS + smarttelefoner = sant

  Publisert 18.12.12

  RELIS har nå gjort sine nettsider, www.relis.no, tilgjengelig som mobilvennlig webside for smarttelefoner. Du kan nå bruke smarttelefonen din til å søke i RELIS database etter legemiddelrelaterte problemstillinger, eller stille et legemiddelspørsmål til RELIS.
  Les mer
 • Skal ellers friske hypertonikere rutinemessig ha acetylsalisylsyre?

  Publisert 17.12.12

  Gjeldende anbefalinger tilsier at lavdose acetylsalisylsyre (75 mg daglig) som primærprofylakse kun skal gis til personer med høy eller svært høy risiko, og til kvinner kun dersom de er over 65 år. Det er ikke grunnlag for rutinemessig bruk av ASA hos personer som får antihypertensiva eller kolesterolsenkende behandling. Bruk av ASA innebærer dessuten unødig risiko for bivirkninger, spesielt blødninger.
  Les mer
 • Paracetamol og ibuprofen samtidig

  Publisert 03.12.12

  Etter mediaoppslag hvor samtidig behandling med paracetamol og ibuprofen ble frarådet har det oppstått usikkerhet om slik behandling er skadelig og hvordan dette bør håndteres. Kombinasjon gir liten tilleggseffekt og økt bivirkningsrisiko slik at dette vanligvis ikke bør anbefales. I enkelte tilfeller kan det likevel være aktuelt, men da som legevurdert behandling og ikke egenbehandling.
  Les mer