Nyhetsarkiv

 • Digitalt seminar om nye antikoagulantia (NHI)

  Publisert 17.06.13

  RELIS har bidratt med forelesninger i serien med digitale seminarer fra Norsk helseinformatikk (NHI) for temaet antikoagulasjon som ble publisert i juni 2013.
  Les mer
 • Medisinske nyheter og RELIS

  Publisert 27.05.13

  Hva finnes egentlig av informasjon om aktuelle medisinske spørsmål på RELIS nettsider? I denne artikkelen er det beskrevet eksemplifisert med henholdsvis lavdose naltrekson og nye antikoagulasjonsmidler.
  Les mer
 • Gjentatte kurer med mebendazol

  Publisert 27.05.13

  Stadige infeksjoner med barnemark kan være et problem. Det er da behov for gjentatte kurer med mebendazol (Vermox) og RELIS har her undersøkt sikkerhet ved slik behandling. Mebendazol har kort halveringstid og lav grad av systemisk absorpsjon, og verken toksisitet eller resistensutvikling synes å være et problem ved gjentatte behandlingskurer.
  Les mer
 • Kan gravide kvinner få erytromycin?

  Publisert 06.05.13

  Helsedirektoratet har publisert oppdaterte nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, og vi har mottatt spørsmål om retningslinjer for bruk av erytromycin til gravide. Konklusjonen er at erytromycin er et annenhåndsvalg til gravide, og kan brukes hvis det er indikasjon for det.
  Les mer
 • Lavdosert naltrekson (LDN)

  Publisert 10.04.13

  Stor oppmerksomhet om lavdosert naltrekson (ldn) etter TV-innslag. RELIS skrev om fenomenet i Tidsskrift for Den norske legeforening i 2011.
  Les mer