Nyhetsarkiv

 • RELIS årsrapport 2012

  Publisert 10.04.13

  RELIS årsrapport for 2012 er klar. I fjoråret besvarte vi over 2500 legemiddelspørsmål og behandlet over 1000 bivirkningsmeldinger. Også for Trygg Mammamedisin var det en jevn og stabil pågang av spørsmål. Vi hadde i 2012 fokus på tiltak for å bedre synlighet og brukervennlighet av RELIS, blant annet gjennom økt satsning på undervisning av helsepersonell. Det ble også lansert mobil- og nettbrettvennlige utgave av hjemmesiden.

  Les mer
 • Barn og antibiotika – stikkpiller ingen snarvei til målet

  Publisert 05.04.13

  Det kan være utfordrende å få barn til å svelge antibiotika. RELIS forklarer her hvorfor antibiotika i stikkpilleform ikke er et brukbart alternativ til peroral behandling. Det pågår imidlertid forsøk med nye legemiddelformer som kanskje kan gjøre dette enklere i fremtiden. Problemstillingen er også nylig belyst i en artikkel i Utposten.
  Les mer
 • Trygge legemidler til gravide og ammende med pollenallergi

  Publisert 18.03.13

  Pollensesongen fører til økt pågang til RELIS og TryggMammamedisin.no om behandling til gravide og ammende med allergi.
  Kort oppsummert gjelder:
   - Unngå eksponering for kjente allergener
   - Forsøk først lokalbehandling med antihistaminer, natriumkromoglikat eller glukokortikoider
   - Ved systemisk behandling: annengenerasjons antihistaminer er førstevalg
   - Hyposensibilsering med allergenekstrakter til gravide
    - unngå oppstart og doseøkning
    - vedlikeholdsbehandling etter nøye vurdering
   - Hyposensibilisering med allergenekstrakter i ammeperioden anses trygt
  Les mer
 • Valg av smertestillende legemidler hos personer med nedsatt nyrefunksjon

  Publisert 15.03.13

  Nyrene spiller en viktig rolle i eliminasjonen av mange legemidler. Nedsatt nyrefunksjon kan medføre nedsatt utskillelse av for eksempel opioider, med fare for overdose som resultat. En del legemidler kan gi varig eller midlertidig nedsettelse av nyrefunksjonen. Dette gjelder for eksempel NSAIDs. Valg av smertestillende middel og fastsetting av dose kan derfor være en utfordring hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Vi ser her på valg av legemidler mot akutte smerter hos denne pasientergruppen.
  Les mer
 • Langtidsbehandling med Diane

  Publisert 14.03.13

  Flere unge jenter som bruker Diane og tilsvarende legemidler med cyproteron og etinyløstradiol mot akne, ønsker å fortsette med preparatet over tid. RELIS har tidligere anbefalt å være tilbakeholden med slik bruk. Nytte og risiko ved bruk av Diane og tilsvarende legemidler skal nå gjennomgås av europeiske legemiddelmyndigheter.
  Les mer