Nyhetsarkiv

 • Kan gravide kvinner få erytromycin?

  Publisert 06.05.13

  Helsedirektoratet har publisert oppdaterte nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, og vi har mottatt spørsmål om retningslinjer for bruk av erytromycin til gravide. Konklusjonen er at erytromycin er et annenhåndsvalg til gravide, og kan brukes hvis det er indikasjon for det.
  Les mer
 • Lavdosert naltrekson (LDN)

  Publisert 10.04.13

  Stor oppmerksomhet om lavdosert naltrekson (ldn) etter TV-innslag. RELIS skrev om fenomenet i Tidsskrift for Den norske legeforening i 2011.
  Les mer
 • RELIS årsrapport 2012

  Publisert 10.04.13

  RELIS årsrapport for 2012 er klar. I fjoråret besvarte vi over 2500 legemiddelspørsmål og behandlet over 1000 bivirkningsmeldinger. Også for Trygg Mammamedisin var det en jevn og stabil pågang av spørsmål. Vi hadde i 2012 fokus på tiltak for å bedre synlighet og brukervennlighet av RELIS, blant annet gjennom økt satsning på undervisning av helsepersonell. Det ble også lansert mobil- og nettbrettvennlige utgave av hjemmesiden.

  Les mer
 • Barn og antibiotika – stikkpiller ingen snarvei til målet

  Publisert 05.04.13

  Det kan være utfordrende å få barn til å svelge antibiotika. RELIS forklarer her hvorfor antibiotika i stikkpilleform ikke er et brukbart alternativ til peroral behandling. Det pågår imidlertid forsøk med nye legemiddelformer som kanskje kan gjøre dette enklere i fremtiden. Problemstillingen er også nylig belyst i en artikkel i Utposten.
  Les mer
 • Trygge legemidler til gravide og ammende med pollenallergi

  Publisert 18.03.13

  Pollensesongen fører til økt pågang til RELIS og TryggMammamedisin.no om behandling til gravide og ammende med allergi.
  Kort oppsummert gjelder:
   - Unngå eksponering for kjente allergener
   - Forsøk først lokalbehandling med antihistaminer, natriumkromoglikat eller glukokortikoider
   - Ved systemisk behandling: annengenerasjons antihistaminer er førstevalg
   - Hyposensibilsering med allergenekstrakter til gravide
    - unngå oppstart og doseøkning
    - vedlikeholdsbehandling etter nøye vurdering
   - Hyposensibilisering med allergenekstrakter i ammeperioden anses trygt
  Les mer