Nyhetsarkiv

 • Antibiotikaprofylakse før tanntrekking ved behandling med TNF-alfahemmer

  Publisert 16.10.13

  Personer som bruker TNF-alfahemmere kan være mer utsatte for infeksjoner. Er det indikasjon for å bruke antibiotikaprofylakse til de som bruker TNF-alfahemmere før trekking av tenner?
  Les mer
 • Munnskyllevæsker med klorheksidin, betydning for utvikling av resistens

  Publisert 16.09.13

  Det har nå kommet flere munnskyllevæsker med lav konsentrasjon av klorheksidin ment for daglig bruk. RELIS har fått spørsmål om dette er uproblematisk å bruke med hensyn på utvikling av resistens, og om kan det gi andre problemer.
  Les mer
 • Perorale antikoagulantia ved tannbehandling og småkirurgi

  Publisert 03.09.13

  RELIS mottar jevnlig spørsmål fra leger og tannleger om hvordan de skal håndtere pasienter som står på perorale antikoagulantia ved tanntrekking og annen småkirurgi. Vi presenterer her en enkel sammenstilling av råd ved de vanligste prosedyrene.
  Les mer
 • Legemidler og pigmentforandringer

  Publisert 12.08.13

  Sommer og sol aktualiserer problemstillinger knyttet til pigmentforandringer og RELIS mottar med jevne mellomrom spørsmål om dette kan relateres til legemiddelbruk. Denne artikkelen gir en kort oversikt over hvilke legemidler som ofte er assosiert med pigmentforandringer og hva slags endringer som er sett for de aktuelle substansene. Artikkelen er ikke ment å være en utfyllende oversikt, så lurer du på om et legemiddel kan være knyttet til endringer i pigmentering kan du spørre RELIS.
  Les mer
 • Diklofenak til korttidsbruk og kardiovaskulær sykdom

  Publisert 12.08.13

  Diklofenak er nå kontraindisert hos pasienter som er hjertesyke og skal brukes med forsiktighet hos pasienter med risikofaktorer for hjertesykdom. Paracetamol er førstevalg i smertebehandling uansett underliggende risiko. Dersom det er indisert å bruke et NSAID, anbefaler RELIS at ibuprofen eller naproksen blir førstevalg hos alle pasienter. Det kan også forsøkes lokalbehandling med gel på overflatiske bløtdelsskader, forstuvninger og forstrekninger.
  Les mer