Nyhetsarkiv

 • De nye antikoagulasjonsmidlene og måling av INR

  Publisert 28.04.14

  RELIS har mottatt flere henvendelser om tolkning av INR-prøver tatt under pågående behandling med NOAK. NOAK har imidlertid vist liten effekt på INR og tolkningen av disse prøvene har vist seg å være svært vanskelig. Vi ønsker derfor å presentere en kort oppsummering av de råd som er utgitt i Helsedirektoratets veileder om bruk NOAK og effekt på INR.
  Les mer
 • Trygge legemidler til gravide og ammende med pollenallergi

  Publisert 04.04.14

  Økt pågang til RELIS og TryggMammamedisin.no om behandling til gravide og ammende med pollenallergi er et sikkert vårtegn.

  Hovedbudskapene er:
  * Begrens eksponering for kjente allergener
  * Forsøk først lokalbehandling med antihistaminer, kromoglikat, nedokromil eller glukokortikoider
  * Bruk annengenerasjons antihistaminer som førstevalg ved behov for systemisk behandling
  * Unngå kortikosteroid injeksjoner
  * Hyposensibilisering med allergenekstrakter til gravide
    * unngå oppstart og doseøkning
    * vedlikeholdsbehandling kun etter nøye vurdering
  * Hyposensibilisering med allergenekstrakter til ammende anses trygt
  Les mer
 • Kombinasjonsmidler med paracetamol og opioider

  Publisert 17.03.14

  Bruk av kombinasjonsmidler med paracetamol og kodein har vært svært utbredt i Norge i lang tid, og har vært brukt i sin nåværende form siden slutten av 1970-tallet. I 2013 ble det første kombinasjonsmidlet med innhold av paracetamol og tramadol godkjent i Norge (Trampalgin®, Weifa).
  Les mer
 • Sovemedisin til ammende

  Publisert 03.03.14

  RELIS har mottatt flere spørsmål om hvilken type sovemedisin som kan være aktuell å bruke til kvinner som ammer. Vi presenterer her en sammenstilling av råd vedrørende denne problematikken.
  Les mer
 • RELIS årsrapport 2013

  Publisert 28.02.14

  RELIS-årsrapporten for 2013 er nå klar, og sendes i disse dager ut til legemiddelmyndigheter og andre samarbeidspartnere. I løpet av fjoråret besvarte vi over 2800 legemiddelspørsmål og behandlet over 1000 bivirkningsmeldinger. Også for Trygg Mammamedisin var det en jevn og stabil pågang av spørsmål og over 2100 ble besvart i fjor.

  Les mer