Nyhetsarkiv

 • Metotreksat, NSAIDs og protonpumpehemmere

  Publisert 18.11.13

  Interaksjonen mellom metotreksat og NSAIDs er kjent, og det foreligger også noe dokumentasjon på at protonpumpehemmere (PPI) kan redusere utskillelsen av metotreksat ved samtidig bruk, men hvilken klinisk relevans har disse interaksjonene?
  Les mer
 • Har du glemt demensbehandlingen?

  Publisert 06.11.13

  Den nylig avholdte TV-aksjonen hadde i år demens som tema da Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens ble støttet. De innsamlede midlene vil blant annet finansiere forskning innen området. I den sammenheng gjennomgås her de vanligste sykdommene som forårsaker demens og en kort gjennomgang av de legemidlene som er godkjent for behandling av demens i Norge.
  Les mer
 • Doktorgrad ved RELIS Vest

  Publisert 28.10.13

  Sofia Frost Widnes, cand. pharm. og rådgiver ved RELIS Vest disputerte fredag 25. oktober 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Drug information in pregnancy- attitudes and needs among pregnant women and physicians». Arbeidet utgår fra RELIS Vest og Universitetet i Bergen.
  Les mer
 • Antibiotikaprofylakse før tanntrekking ved behandling med TNF-alfahemmer

  Publisert 16.10.13

  Personer som bruker TNF-alfahemmere kan være mer utsatte for infeksjoner. Er det indikasjon for å bruke antibiotikaprofylakse til de som bruker TNF-alfahemmere før trekking av tenner?
  Les mer
 • Munnskyllevæsker med klorheksidin, betydning for utvikling av resistens

  Publisert 16.09.13

  Det har nå kommet flere munnskyllevæsker med lav konsentrasjon av klorheksidin ment for daglig bruk. RELIS har fått spørsmål om dette er uproblematisk å bruke med hensyn på utvikling av resistens, og om kan det gi andre problemer.
  Les mer