Nyhetsarkiv

 • Bivirkninger av jomeprol og advarsel mot bruk av en konkret batch

  Publisert 20.04.15

  Kunnskapssenteret og Statens legemiddelverk har gått ut med til dels motstridende informasjon vedrørende mistenkte bivirkninger av røntgenkontrastmiddelet Iomeron. Dette har skapt usikkerhet i fagmiljøene.
  Les mer
 • Farmasøyt og lyst til å lære mer om bivirkninger?

  Publisert 08.04.15

  4. juni 2015 arrangerer Diakonhjemmets sykehusapotek og RELIS Sør-Øst en workshop om bivirkninger av legemiddelbehandling.

  Workshopen holdes på Diakonhjemmet fra kl. 10-14 og er beregnet for farmasøyter.
  Målet med workshopen er at deltagerne skal kjenne til ulike problemstillinger relatert til bivirkninger og hvordan man kan kommunisere om bivirkninger og risiko, blant annet med gravide og ammende.
  Les mer
 • Trygge legemidler til gravide og ammende med pollenallergi

  Publisert 23.03.15

  Våren og pollensesongen er i anmarsj. RELIS har oppdatert artikkelen om trygge legemidler til gravide og ammende med pollenallergi.
  Hovedbudskapene er:
  • Unngå eksponering for kjente allergener
  • Forsøk først lokalbehandling med øyedråper og nesespray mot allergi
  • Bruk annengenerasjons antihistaminer som førstevalg ved behov for systemisk behandling
  Les mer
 • Vitaminmikstur med innhold av sorbitol til premature barn – et problem?

  Publisert 23.03.15

  Flere legemidler og vitaminmiksturer inneholder sorbitol som søtningsmiddel. Særlig for små barn kan sorbitoldosen bli høy i forhold til kroppsvekt, og føre til bivirkninger. Enkelte personer har arvelig fruktoseintoleranse og kan bli syke selv av små mengder sorbitol.
  Les mer
 • KUPP - Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter

  Publisert 05.03.15

  I løpet av våren vil alle fastleger i Trondheim og Tromsø få tilbud om å delta i en ny undervisningsmetode der legen mottar besøk på sitt kontor i arbeidstiden, for å få en kortfattet presentasjon på et konkret tema basert på best tilgjengelige kunnskap om temaet.
  Les mer