Nyhetsarkiv

 • RELIS årsrapport 2014

  Publisert 23.02.15

  RELIS-årsrapport for 2014 er nå ferdigstilt, og sendes i disse dager ut til legemiddelmyndigheter og andre samarbeidspartnere. I løpet av fjoråret besvarte vi over 3000 legemiddelspørsmål og behandlet nesten 1200 bivirkningsmeldinger. Også for Trygg Mammamedisin var det en jevn og stabil pågang av spørsmål og over 2200 ble besvart i fjor.
  Les mer
 • Biotilsvarende legemiddel - infliksimab

  Publisert 18.02.15

  RELIS har på spørsmål fra legemiddelkomiteen ved Universitetssykehuset Nord-Norge gitt en generell uttalelse vedrørende bytte mellom originalt (Remicade) og biotilsvarende (Remsima) infliksimab.
  Les mer
 • Levometadon – ny metadonvariant med fare for overdosering

  Publisert 09.02.15

  Helsedirektoratet og Statens Legemiddelverk har anbefalinger for dosering av levometadon. Levometadon er dobbelt så potent som vanlig (racemisk) metadon. Dersom ikke pasientenes doser halveres kan det få fatale konsekvenser.
  Les mer
 • Én rød knapp

  Publisert 28.01.15

  Meldesystemet for bivirkninger og andre uønskede hendelser er fragmentert og lite brukervennlig. Det må være mulig å gjøre det enklere for helsepersonell å sende inn meldinger. Tone Westergren ved RELIS har blogget om dette i Dagens Medisin. Les innlegget her.

  Les mer
 • Medikamentell behandling av hypertensjon under graviditet

  Publisert 09.01.15

  Hypertensjonsbehandling under graviditet er beskrevet i retningslinjer både nasjonalt og internasjonalt. Problemstillingen er også tidligere omtalt av RELIS. Under følger en kort gjennomgang av behandlingsråd ved kronisk hypertensjon hos gravide. For behandling av hypertensjon i forbindelse med preeklampsi vises til annen litteratur.
  Les mer