Nyhetsarkiv

 • Vitaminmikstur med innhold av sorbitol til premature barn – et problem?

  Publisert 23.03.15

  Flere legemidler og vitaminmiksturer inneholder sorbitol som søtningsmiddel. Særlig for små barn kan sorbitoldosen bli høy i forhold til kroppsvekt, og føre til bivirkninger. Enkelte personer har arvelig fruktoseintoleranse og kan bli syke selv av små mengder sorbitol.
  Les mer
 • KUPP - Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter

  Publisert 05.03.15

  I løpet av våren vil alle fastleger i Trondheim og Tromsø få tilbud om å delta i en ny undervisningsmetode der legen mottar besøk på sitt kontor i arbeidstiden, for å få en kortfattet presentasjon på et konkret tema basert på best tilgjengelige kunnskap om temaet.
  Les mer
 • RELIS årsrapport 2014

  Publisert 23.02.15

  RELIS-årsrapport for 2014 er nå ferdigstilt, og sendes i disse dager ut til legemiddelmyndigheter og andre samarbeidspartnere. I løpet av fjoråret besvarte vi over 3000 legemiddelspørsmål og behandlet nesten 1200 bivirkningsmeldinger. Også for Trygg Mammamedisin var det en jevn og stabil pågang av spørsmål og over 2200 ble besvart i fjor.
  Les mer
 • Biotilsvarende legemiddel - infliksimab

  Publisert 18.02.15

  RELIS har på spørsmål fra legemiddelkomiteen ved Universitetssykehuset Nord-Norge gitt en generell uttalelse vedrørende bytte mellom originalt (Remicade) og biotilsvarende (Remsima) infliksimab.
  Les mer
 • Levometadon – ny metadonvariant med fare for overdosering

  Publisert 09.02.15

  Helsedirektoratet og Statens Legemiddelverk har anbefalinger for dosering av levometadon. Levometadon er dobbelt så potent som vanlig (racemisk) metadon. Dersom ikke pasientenes doser halveres kan det få fatale konsekvenser.
  Les mer