Nyhetsarkiv

 • Levometadon – ny metadonvariant med fare for overdosering

  Publisert 09.02.15

  Helsedirektoratet og Statens Legemiddelverk har anbefalinger for dosering av levometadon. Levometadon er dobbelt så potent som vanlig (racemisk) metadon. Dersom ikke pasientenes doser halveres kan det få fatale konsekvenser.
  Les mer
 • Én rød knapp

  Publisert 28.01.15

  Meldesystemet for bivirkninger og andre uønskede hendelser er fragmentert og lite brukervennlig. Det må være mulig å gjøre det enklere for helsepersonell å sende inn meldinger. Tone Westergren ved RELIS har blogget om dette i Dagens Medisin. Les innlegget her.

  Les mer
 • Medikamentell behandling av hypertensjon under graviditet

  Publisert 09.01.15

  Hypertensjonsbehandling under graviditet er beskrevet i retningslinjer både nasjonalt og internasjonalt. Problemstillingen er også tidligere omtalt av RELIS. Under følger en kort gjennomgang av behandlingsråd ved kronisk hypertensjon hos gravide. For behandling av hypertensjon i forbindelse med preeklampsi vises til annen litteratur.
  Les mer
 • RELIS med ny nettbasert tjeneste for publikum

  Publisert 01.12.14

  Via den nye hjemmesiden www.tryggmedisin.no kan publikum nå stille spørsmål og få et skriftlig, individuelt tilpasset svar om egne legemidler. Tjenesten er ment som et supplement til den legemiddelinformasjonen som allerede gis av helsepersonell, og som et alternativ til betalingstjenester, produsentgenerert legemiddelinformasjon (pakningsvedlegg) og useriøse beskrivelser i media
  Les mer
 • Er RELIS motstander av kosttilskudd?

  Publisert 28.11.14

  RELIS har en rolle som kombinert legemiddelinformasjons- og bivirkningssenter. Vi får også mye spørsmål fra helsepersonell, publikum og presse om kosttilskudd. I denne artikkelen forklarer vi hvorfor vi anbefaler en sunn skepsis til disse produktene.
  Les mer