Nyhetsarkiv

 • Legemidler til vektreduksjon

  Publisert 07.01.14

  Ettersom fedme over mange år har vært et økende problem, særlig i den vestlige verden, men i takt med økt velstandsutvikling også globalt, har utvikling av trygge og effektive legemidler til vektreduksjon vært et satsningsområde for flere av de store legemiddelprodusentene. Betalingsviljen for effektive og trygge vektreduksjonsmidler må anses å være høy både hos myndigheter og individer gitt erkjennelsen av fedme som en betydelig risikofaktor for en rekke alvorlige sykdommer. Flere oversiktsartikler er publisert på dette området de seneste årene og danner sammen med informasjon fra legemiddelmyndigheter i Norge, Europa og USA grunnlaget for RELIS’ oppsummering.
  Les mer
 • Nasjonal rådgivende spesialistgruppe med oppdaterte råd om nyere perorale antikoagulasjonsmidler

  Publisert 06.01.14

  Helsedirektoratets informasjonsskriv med råd om praktisk håndtering av ulike kliniske situasjoner som kan oppstå ved bruk av de nye perorale antikoagulasjonsmidlene er nå oppdatert. Du finner også mye informasjon om disse legemidlene hos RELIS.
  Les mer
 • Behandling av soppinfeksjon på brystet hos ammende og i munnen hos diebarn

  Publisert 11.12.13

  Flere år etter avregistrering av nystatin krem synes det fortsatt å være noe uklart hva som er anbefalt behandling av soppinfeksjon på brystet hos ammende. RELIS oppsummerer her kort førstevalgsbehandlingen.
  Les mer
 • Aztreonam- et glemt antibiotikum?

  Publisert 27.11.13

  Aztreonam et smalspektret antibiotikum, som hovedsakelig virker på Gram-negative bakterier. I noen situasjoner kan aminoglykosider av ulike årsaker være kontraindisert eller uegnet. En spesialist i mikrobiologi mener at aztreonam er for lite brukt (etter resistensbestemmelse, ikke empiri), og spør om det for eksempel kan være hensiktsmessig å bruke aztreonam sammen med vancomycin i stedet for vancomycin sammen med 3. generasjons cefalosporiner (eller karbapenemer)? 3. generasjons cefalosporiner (eller karbapenemer) vil sammen med vancomycin gi dobbel Gram-positiv dekning. Det er spesielt aktuelt å få belyst behandling av ventilator-assosiert-pneumoni (VAP) og intraabdominale abscesser.
  Les mer
 • Metotreksat, NSAIDs og protonpumpehemmere

  Publisert 18.11.13

  Interaksjonen mellom metotreksat og NSAIDs er kjent, og det foreligger også noe dokumentasjon på at protonpumpehemmere (PPI) kan redusere utskillelsen av metotreksat ved samtidig bruk, men hvilken klinisk relevans har disse interaksjonene?
  Les mer