Nyhetsarkiv

 • Kombinerte hormonelle prevensjonsmidler (”p-piller”) - hjelpemidler for deg som forskriver

  Publisert 13.06.14

  RELIS får jevnlig spørsmål om kvinner som har mer eller mindre uspesifikke risikofaktorer kan få østrogenholdig prevensjon. Da kan det være nyttig for deg som forskriver å kjenne til den informasjonen og de hjelpemidlene som nå er utarbeidet.
  Les mer
 • Dokumentasjon på effekt av aripiprazol depotinjeksjon (Abilify Maintena)

  Publisert 21.05.14

  Det har kommet et nytt langtidsvirkende antipsykotikum, aripiprazol depotinjeksjon (Abilify Maintena). Vi har gjennomgått dokumentasjonen for dette og konkluderer med at preparatet kan være aktuelt som vedlikeholdsbehandling hos pasienter med schizofreni som har god effekt av oral aripiprazol, og som tolererer denne.
  Les mer
 • Biotilsvarende legemidler – indikasjoner og byttbarhet med infliksimab som eksempel

  Publisert 07.05.14

  Antallet biotilsvarende legemidler vil trolig øke betraktelig i tiden som kommer. Noen av disse blir godkjent med indikasjoner uten at det aktuelle preparatet er studert ved denne indikasjonen. Artikkelen diskuterer bakgrunn og sikkerhetsaspekter ved denne praksisen med infliksimab som eksempel.
  Les mer
 • De nye antikoagulasjonsmidlene og måling av INR

  Publisert 28.04.14

  RELIS har mottatt flere henvendelser om tolkning av INR-prøver tatt under pågående behandling med NOAK. NOAK har imidlertid vist liten effekt på INR og tolkningen av disse prøvene har vist seg å være svært vanskelig. Vi ønsker derfor å presentere en kort oppsummering av de råd som er utgitt i Helsedirektoratets veileder om bruk NOAK og effekt på INR.
  Les mer
 • Trygge legemidler til gravide og ammende med pollenallergi

  Publisert 04.04.14

  Økt pågang til RELIS og TryggMammamedisin.no om behandling til gravide og ammende med pollenallergi er et sikkert vårtegn.

  Hovedbudskapene er:
  * Begrens eksponering for kjente allergener
  * Forsøk først lokalbehandling med antihistaminer, kromoglikat, nedokromil eller glukokortikoider
  * Bruk annengenerasjons antihistaminer som førstevalg ved behov for systemisk behandling
  * Unngå kortikosteroid injeksjoner
  * Hyposensibilisering med allergenekstrakter til gravide
    * unngå oppstart og doseøkning
    * vedlikeholdsbehandling kun etter nøye vurdering
  * Hyposensibilisering med allergenekstrakter til ammende anses trygt
  Les mer