Nyhetsarkiv

 • Forveksling mellom Puri-Nethol og Propyltiouracil

  Publisert 20.11.14

  RELIS er kjent med et tilfelle hvor en pasient med hypertyreose ved en feiltakelse fikk Puri-Nethol (6-merkaptopurin) istedenfor Propyltiouracil. Vi ønsker å advare mot denne forvekslingen da flere tilsvarende tilfeller med forveksling mellom akkurat disse preparatene er rapportert i utlandet.
  Les mer
 • Effekt og sikkerhet av Brintellix (vortioksetin) mot depresjon

  Publisert 18.11.14

  Vortioksetin (Brintellix, Lundbeck) er det nyeste legemidlet godkjent til bruk mot depresjon på det norske markedet. RELIS har gjennomgått tilgjengelig dokumentasjon på effekt og sikkerhet for bruk av vortioksetin mot depresjon.
  Les mer
 • Ulike opioiders potensial for å gi opioidavhengighet

  Publisert 27.10.14

  Avhengighet ved bruk av opioider er et stort og komplekst tema med mange forskjellige teorier og forklaringer, herunder både nevrobiologiske, psykososiale og genetiske, men også egenskaper ved hver enkelt substans. Med utgangspunkt i en henvendelse har RELIS utredet ulike opioiders potensial for å gi opioidavhengighet med spesielt fokus på oksykodon og buprenorfin.
  Les mer
 • RELIS og sosiale media - to be continued

  Publisert 17.10.14

  RELIS startet høsten 2013 et prosjekt der vi over 6 måneder delte aktuelle publikasjoner og linker til relevante artikler på RELIS-profiler på Facebook og Twitter. Prosjektperioden ble avsluttet sommeren 2014 og er nå evaluert. Konklusjonen er at prosjektet videreføres som en del av vår daglige virksomhet og vi fortsetter aktiviteten på våre profiler. Vi har per i dag cirka 1 200 følgere på Facebook og 220 på Twitter.
  Les mer
 • Har vi nok legemiddelinformasjon nå?

  Publisert 15.10.14

  Tilgangen til informasjon om legemidler har aldri vært så god som nå. Likevel etterspørres det stadig mer. Tone Westergren ved RELIS har blogget om dette i Dagens Medisin.
  Les mer