Nyhetsarkiv

 • Regjeringen ønsker å satse på KUPP

  Publisert 02.06.15

  RELIS har på oppdrag fra Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) gjennomført pilotprosjektet KUPP – kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter. Piloten har vært et samarbeid med de kliniske farmakologiske avdelingene i Trondheim og Tromsø. Alle fastlegene i disse to byene har fått tilbud om oppdateringsvisitt fra farmasøyt eller klinisk farmakolog med en 15-20 minutters gjennomgang av temaet ”Riktigere bruk av NSAIDs” (1).
  Les mer
 • RELIS om riktig legemiddelbruk i Trondheim

  Publisert 02.06.15

  Programmet til det 16. RELIS Fagseminar om riktig legemiddelbruk er klart og påmeldingen er åpnet. Fagseminaret arrangeres 16.-17. november 2015 på Scandic Nidelven Hotel. Årets tema er Riktig legemiddelbruk – Diabetes og andre endokrinologiske sykdommer. Informasjon, program og påmelding finnes på www.relis.no/fagseminar. Målgruppen er hovedsakelig leger, men temaet egner seg også for farmasøyter og annet helsepersonell. Kurset er søkt godkjent for flere spesialiteter, og informasjon om dette legges ut så snart det er klart.
  Les mer
 • Avhengighet av nesespray

  Publisert 13.05.15

  I media har tilfeller av avhengighet av nesespray blitt beskrevet. Toleranseutvikling og avhengighet er et kjent problem ved bruk av slimhinneavsvellende nesespray og kan opptre allerede etter 4-6 dagers bruk. Det bør vurderes om pasienter som har utviklet medikamentell rhinitt grunnet langvarig bruk har behov for intranasal steroidbehandling som symptomlindring ved seponering.
  Les mer
 • Åpen tilgang til data fra kliniske studier

  Publisert 11.05.15

  Data fra kliniske studier bør være åpent tilgjengelige. Den tid er forhåpentligvis forbi da det ble akseptert å hemmeligholde resultatene. Les Tone Westergrens blogginnlegg i Dagens Medisin.
  Les mer
 • Bivirkninger av jomeprol og advarsel mot bruk av en konkret batch

  Publisert 20.04.15

  Kunnskapssenteret og Statens legemiddelverk har gått ut med til dels motstridende informasjon vedrørende mistenkte bivirkninger av røntgenkontrastmiddelet Iomeron. Dette har skapt usikkerhet i fagmiljøene.
  Les mer