Nyhetsarkiv

 • Riktig bruk av myggmidler

  Publisert 22.06.15

  I Norge manes jevnlig til forsiktighet med bruk av myggmidler generelt og midler som inneholder dietyltoluamid (DEET) spesielt. Dette kan begrunnes med at helserisikoen ved myggstikk i Norge er svært lav og en viss risiko for bivirkninger ved feilbruk (for eksempel forgiftningsuhell ved peroralt inntak hos barn). Ved opphold i områder hvor myggstikk er forbundet med risiko for alvorlig sykdom (malaria, denguefeber, gulfeber, filariasis) er imidlertid riktig bruk av myggmidler essensielt og midler med DEET er ofte indisert både til barn og voksne.
  Les mer
 • Systemisk behandling av menopausale plager hos pasienter med koronarsykdom

  Publisert 10.06.15

  Kan postmenopausale kvinner med etablert kardiovaskulær sykdom få systemisk hormonbehandling for plager som hetetokter og svette?
  Les mer
 • Lavdosert metotreksat: prevensjon bør brukes

  Publisert 02.06.15

  En lege som jobber innen fostermedisin har den siste tiden hatt flere kvinner til utredning etter at de har brukt metotreksat tidlig i graviditeten. Legen etterspør oppdatert informasjon om risiko ved slik bruk av metotreksat. Vi har oppsummert de nyeste studiene på området.
  Les mer
 • Regjeringen ønsker å satse på KUPP

  Publisert 02.06.15

  RELIS har på oppdrag fra Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) gjennomført pilotprosjektet KUPP – kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter. Piloten har vært et samarbeid med de kliniske farmakologiske avdelingene i Trondheim og Tromsø. Alle fastlegene i disse to byene har fått tilbud om oppdateringsvisitt fra farmasøyt eller klinisk farmakolog med en 15-20 minutters gjennomgang av temaet ”Riktigere bruk av NSAIDs” (1).
  Les mer
 • RELIS om riktig legemiddelbruk i Trondheim

  Publisert 02.06.15

  Programmet til det 16. RELIS Fagseminar om riktig legemiddelbruk er klart og påmeldingen er åpnet. Fagseminaret arrangeres 16.-17. november 2015 på Scandic Nidelven Hotel. Årets tema er Riktig legemiddelbruk – Diabetes og andre endokrinologiske sykdommer. Informasjon, program og påmelding finnes på www.relis.no/fagseminar. Målgruppen er hovedsakelig leger, men temaet egner seg også for farmasøyter og annet helsepersonell. Kurset er søkt godkjent for flere spesialiteter, og informasjon om dette legges ut så snart det er klart.
  Les mer