Nyhetsarkiv

 • Trygge legemidler til gravide og ammende med pollenallergi

  Publisert 04.04.14

  Økt pågang til RELIS og TryggMammamedisin.no om behandling til gravide og ammende med pollenallergi er et sikkert vårtegn.

  Hovedbudskapene er:
  * Begrens eksponering for kjente allergener
  * Forsøk først lokalbehandling med antihistaminer, kromoglikat, nedokromil eller glukokortikoider
  * Bruk annengenerasjons antihistaminer som førstevalg ved behov for systemisk behandling
  * Unngå kortikosteroid injeksjoner
  * Hyposensibilisering med allergenekstrakter til gravide
    * unngå oppstart og doseøkning
    * vedlikeholdsbehandling kun etter nøye vurdering
  * Hyposensibilisering med allergenekstrakter til ammende anses trygt
  Les mer
 • Kombinasjonsmidler med paracetamol og opioider

  Publisert 17.03.14

  Bruk av kombinasjonsmidler med paracetamol og kodein har vært svært utbredt i Norge i lang tid, og har vært brukt i sin nåværende form siden slutten av 1970-tallet. I 2013 ble det første kombinasjonsmidlet med innhold av paracetamol og tramadol godkjent i Norge (Trampalgin®, Weifa).
  Les mer
 • Sovemedisin til ammende

  Publisert 03.03.14

  RELIS har mottatt flere spørsmål om hvilken type sovemedisin som kan være aktuell å bruke til kvinner som ammer. Vi presenterer her en sammenstilling av råd vedrørende denne problematikken.
  Les mer
 • RELIS årsrapport 2013

  Publisert 28.02.14

  RELIS-årsrapporten for 2013 er nå klar, og sendes i disse dager ut til legemiddelmyndigheter og andre samarbeidspartnere. I løpet av fjoråret besvarte vi over 2800 legemiddelspørsmål og behandlet over 1000 bivirkningsmeldinger. Også for Trygg Mammamedisin var det en jevn og stabil pågang av spørsmål og over 2100 ble besvart i fjor.

  Les mer
 • Følg RELIS på Facebook og Twitter

  Publisert 03.02.14

  RELIS er nå aktiv i sosiale media og vi oppfordrer deg til å følge oss.
  Les mer