Nyhetsarkiv

 • Dårlig sommervær gir god sopphøst

  Publisert 17.08.15

  Tittelen gjelder vel først og fremst skogens gull, men hyppigere bruk av raggsokker og støvler gir også gode vekstbetingelser for fotsoppen. Prevalensen estimeres til 10-15% og tilstanden forekommer oftest blant tenåringer og unge voksne. Ved ukompliserte tilfeller (fotsopp mellom tærne/interdigital tinea pedis) kan egenbehandling med lokale reseptfrie antimykotika gi god respons, men god etterlevelse både av den medisinske behandlingen og av forebyggende tiltak er viktig for å hindre residiv og resmitte. Ved neglesopp har lokalbehandling beskjeden effekt.
  Les mer
 • Azitromycin til pasienter som behandles med antidepressiva – bør det tas EKG?

  Publisert 07.07.15

  Både makrolidantibiotikumet azitromycin og antidepressive legemidler er assosiert med forlengelse av QTc-intervallet og Torsades des Pointes (TdP) i varierende grad. Kombinasjon av slike legemidler kan øke risikoen for alvorlig ventrikulær arytmi. Andre risikofaktorer for forlenget QTc-tid og arytmi hos den enkelte pasient må også vurderes. EKG-undersøkelse før oppstart med azitromycin i kombinasjon med antidepressiva kan være nyttig. Vi mener det bør vurderes i hvert enkelt tilfelle om det skal tas EKG, avhengig av eventuelle risikofaktorer hos pasienten, og hvilken risiko for QTc-forlengelse og TdP som er kjent for det aktuelle antidepressivum ved aktuell dose. I tilfeller der det foreligger andre risikofaktorer for arytmi hos pasienten bør EKG tas før oppstart.
  Les mer
 • Radiojod-behandling og kosttilskudd

  Publisert 03.07.15

  Kosttilskudd som inneholder jod skal ikke brukes før radiojod-behandling.
  Les mer
 • Biologiske legemidler ved graviditet og amming

  Publisert 25.06.15

  RELIS får ofte spørsmål om behandling med biologiske legemidler hos gravide og ammende, samt hos menn i forbindelse med befruktning. I denne artikkelen gjennomgås tilgjengelig dokumentasjon for biologiske legemidler ved bruk hos ovenstående grupper.
  Les mer
 • Riktig bruk av myggmidler

  Publisert 22.06.15

  I Norge manes jevnlig til forsiktighet med bruk av myggmidler generelt og midler som inneholder dietyltoluamid (DEET) spesielt. Dette kan begrunnes med at helserisikoen ved myggstikk i Norge er svært lav og en viss risiko for bivirkninger ved feilbruk (for eksempel forgiftningsuhell ved peroralt inntak hos barn). Ved opphold i områder hvor myggstikk er forbundet med risiko for alvorlig sykdom (malaria, denguefeber, gulfeber, filariasis) er imidlertid riktig bruk av myggmidler essensielt og midler med DEET er ofte indisert både til barn og voksne.
  Les mer