Nyhetsarkiv

 • RELIS og sosiale media - to be continued

  Publisert 17.10.14

  RELIS startet høsten 2013 et prosjekt der vi over 6 måneder delte aktuelle publikasjoner og linker til relevante artikler på RELIS-profiler på Facebook og Twitter. Prosjektperioden ble avsluttet sommeren 2014 og er nå evaluert. Konklusjonen er at prosjektet videreføres som en del av vår daglige virksomhet og vi fortsetter aktiviteten på våre profiler. Vi har per i dag cirka 1 200 følgere på Facebook og 220 på Twitter.
  Les mer
 • Har vi nok legemiddelinformasjon nå?

  Publisert 15.10.14

  Tilgangen til informasjon om legemidler har aldri vært så god som nå. Likevel etterspørres det stadig mer. Tone Westergren ved RELIS har blogget om dette i Dagens Medisin.
  Les mer
 • Tramadol – et problematisk legemiddel ved langtidsbruk

  Publisert 14.10.14

  RELIS har gjennomgått sentralnervøse bivirkninger av tramadol med spesielt fokus på toleranseutvikling, avhengighet, misbruk og seponeringsreaksjoner. Tramadol har både opioide og serotonerge egenskaper og bruk utover en uke øker risiko betydelig
  Les mer
 • Langtidsbehandling med litium og risiko for nyreskade

  Publisert 18.09.14

  For mange pasienter er litium et viktig stemningsstabiliserende legemiddel i behandling av bipolar sykdom. Tross i utstrakt bruk vet vi fortsatt lite om omfanget av nyreskade ved langtidsbehandling med litium.
  Les mer
 • Bruk av TNF-alfa—hemmer etter basalcellekarsinom

  Publisert 08.09.14

  TNF-alfa-hemmere kan muligens gi økt risiko for ikke-melanom hudkreft (deriblant basalcellekarsinom), men kausalitetsforholdet er ikke endelig avklart. Artikkelen gjennomgår retningslinjer for bruk av TNF-alfa-hemmere mot revmatoid sykdom hos pasienter som har hatt kreft, med spesiell vekt på basalcellekarsinom.
  Les mer