Nyhetsarkiv

 • RELIS med ny nettbasert tjeneste for publikum

  Publisert 01.12.14

  Via den nye hjemmesiden www.tryggmedisin.no kan publikum nå stille spørsmål og få et skriftlig, individuelt tilpasset svar om egne legemidler. Tjenesten er ment som et supplement til den legemiddelinformasjonen som allerede gis av helsepersonell, og som et alternativ til betalingstjenester, produsentgenerert legemiddelinformasjon (pakningsvedlegg) og useriøse beskrivelser i media
  Les mer
 • Er RELIS motstander av kosttilskudd?

  Publisert 28.11.14

  RELIS har en rolle som kombinert legemiddelinformasjons- og bivirkningssenter. Vi får også mye spørsmål fra helsepersonell, publikum og presse om kosttilskudd. I denne artikkelen forklarer vi hvorfor vi anbefaler en sunn skepsis til disse produktene.
  Les mer
 • TryggMammaMedisin på Farmasidagene 2014

  Publisert 28.11.14

  På Farmasidagene 6.-7. oktober 2014 deltok arbeidsgruppen til TryggMammaMedisin med en poster om nettjenesten TryggMammaMedisin.no. Posteren presenterte karakteristiske trekk ved spørsmål til nettjenesten gjennom de første 3 driftsårene. Den omhandlet også erfaringene som RELIS har gjort i denne tiden. Posteren ble godt mottatt og vant årets posterpris (Weifas posterpris).
  Les mer
 • Forveksling mellom Puri-Nethol og Propyltiouracil

  Publisert 20.11.14

  RELIS er kjent med et tilfelle hvor en pasient med hypertyreose ved en feiltakelse fikk Puri-Nethol (6-merkaptopurin) istedenfor Propyltiouracil. Vi ønsker å advare mot denne forvekslingen da flere tilsvarende tilfeller med forveksling mellom akkurat disse preparatene er rapportert i utlandet.
  Les mer
 • Effekt og sikkerhet av Brintellix (vortioksetin) mot depresjon

  Publisert 18.11.14

  Vortioksetin (Brintellix, Lundbeck) er det nyeste legemidlet godkjent til bruk mot depresjon på det norske markedet. RELIS har gjennomgått tilgjengelig dokumentasjon på effekt og sikkerhet for bruk av vortioksetin mot depresjon.
  Les mer