2012

 • RELIS + smarttelefoner = sant

  Publisert 18.12.12

  RELIS har nå gjort sine nettsider, www.relis.no, tilgjengelig som mobilvennlig webside for smarttelefoner. Du kan nå bruke smarttelefonen din til å søke i RELIS database etter legemiddelrelaterte problemstillinger, eller stille et legemiddelspørsmål til RELIS.
  Les mer
 • Skal ellers friske hypertonikere rutinemessig ha acetylsalisylsyre?

  Publisert 17.12.12

  Gjeldende anbefalinger tilsier at lavdose acetylsalisylsyre (75 mg daglig) som primærprofylakse kun skal gis til personer med høy eller svært høy risiko, og til kvinner kun dersom de er over 65 år. Det er ikke grunnlag for rutinemessig bruk av ASA hos personer som får antihypertensiva eller kolesterolsenkende behandling. Bruk av ASA innebærer dessuten unødig risiko for bivirkninger, spesielt blødninger.
  Les mer
 • Paracetamol og ibuprofen samtidig

  Publisert 03.12.12

  Etter mediaoppslag hvor samtidig behandling med paracetamol og ibuprofen ble frarådet har det oppstått usikkerhet om slik behandling er skadelig og hvordan dette bør håndteres. Kombinasjon gir liten tilleggseffekt og økt bivirkningsrisiko slik at dette vanligvis ikke bør anbefales. I enkelte tilfeller kan det likevel være aktuelt, men da som legevurdert behandling og ikke egenbehandling.
  Les mer
 • Interaksjon mellom ticagrelor og statiner

  Publisert 26.11.12

  Ticagrelor kan øke plasmakonsentrasjonen av simvastatin og gi bivirkninger. Spørsmålet er om dette bare gjelder simvastatin, eller om det kan skje med andre statiner. Etter vår vurdering kan dette gjelde alle statiner som metaboliseres over CYP3A4, avhengig av dosering, selv om man hittil har sett størst utslag for simvastatin.
  Les mer
 • Farmasidagene 2012

  Publisert 19.11.12

  Farmasidagene 2012 ble avholdt i Oslo 8.-9. november. Temaet for Farmasidagene var legemiddelforsyning – får vi det vi trenger eller får vi som fortjent?

  Les mer
 • Interaksjoner: Alkohol og legemidler

  Publisert 12.11.12

  I forbindelse med at julebordsesongen og julen nå står for døren presenterer RELIS det som er verdt å vite om interaksjoner mellom alkohol og legemidler.
  Les mer
 • Temakveld ved RELIS Vest torsdag 6. desember: Statiner - til glede og besvær

  Publisert 12.11.12

  I samarbeid med Seksjon for klinisk farmakologi ved Haukeland universitetssykehus inviterer RELIS Vest til det fjerde og siste møtet i årets møteserie med temakvelder.
  Les mer
 • Toleranseutvikling ved bruk av Tramadol

  Publisert 26.10.12

  Det er kjent at langtidsbruk av tramadol kan føre til toleranseutvikling hvor både psykisk og fysisk avhengighet kan utvikles. Det synes imidlertid å være relativt liten risiko for toleranseutvikling ved bruk av lave doser tramadol over tid. Reduksjon i dosen eller innlagte medisinfrie dager kan redusere risikoen ytterligere.
  Les mer
 • Bruk av kloramfenikol øyedråper under graviditet og amming

  Publisert 12.10.12

  RELIS har flere ganger mottatt spørsmål om kloramfenikol øyedråper kan benyttes under svangerskapet eller når mor ammer. Forvirringen oppstår fordi kloramfenikol benyttes både som øyedråper og som peroral behandling ved alvorlige infeksjoner. Etter RELIS’ vurdering kan imidlertid både gravide og ammende ved behov trygt bruke øyepreparater med kloramfenikol.
  Les mer
 • Prednisolon og budesonid ved graviditet

  Publisert 01.10.12

  Aktiv tarmsykdom under graviditet bør behandles etter vanlige retningslinjer som foreligger for ikke-gravide, og de fleste medikamenter som brukes rutinemessig, synes å være sikre under graviditet med unntak av metotreksat, som er kontraindisert i svangerskapet. Generelt gjelder at medikamentell behandling bør, med få unntak, fortsettes uendret ved graviditet.
  Les mer